OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

Om Storklokken borettslag på Røakollen

Hus A på Røakollen utgjør sammen med hus B Storklokken borettslag.

Røakollen, hus A og B
Røakollen, hus A og B

Så snart som mulig etter siste innflytting i borettslaget kaller OBOS beboerne inn til ekstraordinær generalforsamling. Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, tale- og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig.  

På generalforsamlingen velges styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer, delegert til generalforsamlingen i OBOS og valgkomité for 1-2 år. I tillegg gjennomgås følgende orienteringssaker:
A) Generelle opplysninger om borettslaget
B) Finansieringsplan
C) Forslag til driftsbudsjett for et år
D) Vedtekter
E) Husordensregler

Les mer om hvordan det er å bo i borettslag her.

Beboerrepresentanter

I forbindelse med salg av leiligheter, ønsker OBOS at noen kjøpere utnevnes som beboerrepresentanter. Disse representerer prosjektets kjøpere i byggeperioden, og frem til borettslaget får på plass et styre. Disse kommer til å ha ekstra kontakt med OBOS i byggeperioden.

Forvaltning

OBOS Forvaltning tilbyr forretningsførsel til boligselskap som er tilknyttet OBOS som boligbyggerlag, men også andre selskaper. Styret er forvaltningens oppdragsgiver og forvaltningens tjenester utføres etter vedtak fra styret. Forvaltningskonsulenten forestår bl.a. regnskapsførsel, innkreving av felleskostnader, deltar på generalforsamling og utarbeider tredjepartsopplysninger (tidligere ligningsoppgave). I tillegg tilbyr forvaltningen kurs for styremedlemmer og fremforhandler gunstige avtaler for boligselskapene.

Les mer om boligforvaltning hos OBOS Forvaltning her.