OBOS bidrar – dette er våre tiltak

Informasjon til medlemmer og kunder

Norge og verden er nå inne i krevende tider. OBOS skal bidra i den nasjonale dugnaden og vi gjør det vi kan for å være i normal drift. Vi har derfor satt inn en rekke tiltak for å beskytte våre medlemmer, samarbeidspartnere, kunder og ansatte fra smitte.

Dette er våre tiltak
Lukk

Om Storklokken borettslag på Røakollen

Hus A på Røakollen utgjør sammen med hus B Storklokken borettslag.

Røakollen, hus A og B
Røakollen, hus A og B

Så snart som mulig etter siste innflytting i borettslaget kaller OBOS beboerne inn til ekstraordinær generalforsamling. Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, tale- og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig.  

På generalforsamlingen velges styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer, delegert til generalforsamlingen i OBOS og valgkomité for 1-2 år. I tillegg gjennomgås følgende orienteringssaker:
A) Generelle opplysninger om borettslaget
B) Finansieringsplan
C) Forslag til driftsbudsjett for et år
D) Vedtekter
E) Husordensregler

Les mer om hvordan det er å bo i borettslag her.

Beboerrepresentanter

I forbindelse med salg av leiligheter, ønsker OBOS at noen kjøpere utnevnes som beboerrepresentanter. Disse representerer prosjektets kjøpere i byggeperioden, og frem til borettslaget får på plass et styre. Disse kommer til å ha ekstra kontakt med OBOS i byggeperioden.

Forvaltning

OBOS Forvaltning tilbyr forretningsførsel til boligselskap som er tilknyttet OBOS som boligbyggerlag, men også andre selskaper. Styret er forvaltningens oppdragsgiver og forvaltningens tjenester utføres etter vedtak fra styret. Forvaltningskonsulenten forestår bl.a. regnskapsførsel, innkreving av felleskostnader, deltar på generalforsamling og utarbeider tredjepartsopplysninger (tidligere ligningsoppgave). I tillegg tilbyr forvaltningen kurs for styremedlemmer og fremforhandler gunstige avtaler for boligselskapene.

Les mer om boligforvaltning hos OBOS Forvaltning her.