Rosenholm på Toppåsen

120 leiligheter – borettslag