OBOS bidrar – dette er våre tiltak

Informasjon til medlemmer og kunder

Norge og verden er nå inne i krevende tider. OBOS skal bidra i den nasjonale dugnaden og vi gjør det vi kan for å være i normal drift. Vi har derfor satt inn en rekke tiltak for å beskytte våre medlemmer, samarbeidspartnere, kunder og ansatte fra smitte.

Dette er våre tiltak
Lukk

Innovasjonskonkurranse

Ulven skal bli en attraktiv bydel med en grønn profil og boliger som folk flest har råd til. For å finne de riktige aktørene utlyste vi i 2016 en innovasjonskonkurranse.

Illustrasjon som viser bomiljø på Ulven
Illustrasjon: Oxivisuals

Fem ulike fagteam ble etter prekvalifisering plukket ut til å konkurrere om det beste boligprosjektet.

Det ble i konkurransen lagt særlig vekt på:

 • God arkitektur
 • Gode planløsninger
 • Funksjonelle balkonger
 • Tilrettelegging for myke trafikanter
 • Antall og plassering av sykkelparkering/sykkelbod
 • Solforhold
 • Mulighet for variasjon av fasader
 • Bomiljø, privat og offentlig uterom
 • Helhetlig konsept
 • Miljøegenskaper, materialvalg og energibruk
 • Robuste og holdbare løsninger i forhold til forvaltning, drift og vedlikehold
 • Bruk av BIM i gjennomføringsfasen

Våren 2017 ble Team Veidekke kåret som vinner. Team Veidekke består av:

 • Veidekke Entreprenør
 • Stema Rådgivning
 • LPO Arkitekter
 • YSA design
 • Rambøll
 • Dr.techn. Olav Olsen
 • Erichsen & Horgen
 • Brekke & Strand
 • Landskaperiet
 • ORAS

Det planlegges salgsstart sommeren 2018 og ferdigstillelse av boligene i 2021.

Har du spørsmål?

Kontakt Einar Thorsrud via e-post, eller på tlf. 900 36 078

Om Ulven

OBOS planlegger å bygge 3000 boliger og 200 000 kvadratmeter næringslokaler på Ulven.