OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

Innovasjonskonkurranse

Ulven skal bli en attraktiv bydel med en grønn profil og boliger som folk flest har råd til. For å finne de riktige aktørene utlyste vi i 2016 en innovasjonskonkurranse.

Illustrasjon som viser bomiljø på Ulven
Illustrasjon: Oxivisuals

Fem ulike fagteam ble etter prekvalifisering plukket ut til å konkurrere om det beste boligprosjektet.

Det ble i konkurransen lagt særlig vekt på:

 • God arkitektur
 • Gode planløsninger
 • Funksjonelle balkonger
 • Tilrettelegging for myke trafikanter
 • Antall og plassering av sykkelparkering/sykkelbod
 • Solforhold
 • Mulighet for variasjon av fasader
 • Bomiljø, privat og offentlig uterom
 • Helhetlig konsept
 • Miljøegenskaper, materialvalg og energibruk
 • Robuste og holdbare løsninger i forhold til forvaltning, drift og vedlikehold
 • Bruk av BIM i gjennomføringsfasen

Våren 2017 ble Team Veidekke kåret som vinner. Team Veidekke består av:

 • Veidekke Entreprenør
 • Stema Rådgivning
 • LPO Arkitekter
 • YSA design
 • Rambøll
 • Dr.techn. Olav Olsen
 • Erichsen & Horgen
 • Brekke & Strand
 • Landskaperiet
 • ORAS

Det planlegges salgsstart sommeren 2018 og ferdigstillelse av boligene i 2021.

Har du spørsmål?

Kontakt Einar Thorsrud via e-post, eller på tlf. 900 36 078

Om Ulven

OBOS planlegger å bygge 3000 boliger og 200 000 kvadratmeter næringslokaler på Ulven.