Innovasjonskonkurranse

Ulven skal bli en attraktiv bydel med en grønn profil og boliger som folk flest har råd til. For å finne de riktige aktørene utlyste vi i 2016 en innovasjonskonkurranse.

Illustrasjon som viser bomiljø på Ulven
Illustrasjon: Oxivisuals

Fem ulike fagteam ble etter prekvalifisering plukket ut til å konkurrere om det beste boligprosjektet.

Det ble i konkurransen lagt særlig vekt på:

 • God arkitektur
 • Gode planløsninger
 • Funksjonelle balkonger
 • Tilrettelegging for myke trafikanter
 • Antall og plassering av sykkelparkering/sykkelbod
 • Solforhold
 • Mulighet for variasjon av fasader
 • Bomiljø, privat og offentlig uterom
 • Helhetlig konsept
 • Miljøegenskaper, materialvalg og energibruk
 • Robuste og holdbare løsninger i forhold til forvaltning, drift og vedlikehold
 • Bruk av BIM i gjennomføringsfasen

Våren 2017 ble Team Veidekke kåret som vinner. Team Veidekke består av:

 • Veidekke Entreprenør
 • Stema Rådgivning
 • LPO Arkitekter
 • YSA design
 • Rambøll
 • Dr.techn. Olav Olsen
 • Erichsen & Horgen
 • Brekke & Strand
 • Landskaperiet
 • ORAS

Det planlegges salgsstart sommeren 2018 og ferdigstillelse av boligene i 2021.

Har du spørsmål?

Kontakt Einar Thorsrud via e-post, eller på tlf. 900 36 078

Om Ulven

OBOS planlegger å bygge 3000 boliger og 200 000 kvadratmeter næringslokaler på Ulven.