Hopp til innholdet

Nærområdet på Ulven

På Ulven skal OBOS bygge cirka 3000 boliger, bare ti minutter med T-banen unna Oslo sentrum. I 2021 vil de første beboerne flytte hjem til Ulven når Ulvenparken med 342 boliger står ferdig.

Illustrasjon av tenkt gate på Ulven i Oslo.

Skole og barnehage

Det finnes allerede flere skoler og barnehager i nærområdet, men tilbudet må selvsagt utvides når vi bygger en ny bydel. Løren skole ligger 850 meter unna Ulven Torg og er i dag skolen våre boliger sokner til. I tillegg ligger Teglverket skole, Bryn skole og Kuben videregående skole i nærheten av Ulven. Det er også planlagt å bygge barnehager på Ulven. Den første 6-avdelingsbarnehagen vil stå klar i 2021.

 

Illustrasjon av en park i nærområdet på Ulven i Oslo.

Parker, gatetun og torg

Sammen med de nye boligene og utearealet til disse skal det bygges to parker som er felles for alle beboerne, samt to torg med servicefunksjoner som dagligvare, kafé mm. Den første parken vil stå ferdig i 2021 samtidig med at de første beboerne flytter inn i sine nye hjem. Den ligger sentralt plassert i nærheten av boligprosjektene Ulvenparken og Ulven T. Gatetunene skal bygges på de gående og syklenes premisser med soner for opphold, aktivitet og møteplasser og vil være bindeleddene mellom boligene, parkene og torgene. Ulven Torg er hjertet i den nye bydelen og stod ferdig i 2017.

500 meter fra Ulven Torg ligger det store friområdet på Valle med blant annet fotballbaner og Hovindammen.

Gutt som venter på T-banen i Oslo.

Kollektivtilbud

Ulven ligger sentralt plassert i Oslo, kanskje mer enn hva mange tror. Ulven Torg trafikkeres i dag av bussrute 23 og 24. Fem minutters gange fra Ulven Torg liger Økern kollektivknutepunkt som betjenes av T-banelinjene 4 og 5, bussrute 28, 60, 67, 300, 310, 342 og Flybussrute 3. Fra Økern T-banestasjon tar det 11 minutter til Jernbanetorget og 16 minutter til Majorstuen.

Kulturtilbud

Ved Kabelgata, hvor bla. Kuben videregående skole ligger, finnes det i dag et rikt kulturtilbud hvor det er konsertscene, kunstneratelierer og serveringsmuligheter i Tårnet kulturarena og Kabelgata kulturfabrikk. I disse dager ferdigstilles en gangforbindelse fra Ulven Torg som vil redusere avstanden mellom Ulven og Kabelgata til fem minutters gange.

Bolig, park og mennesker i en illustrasjon på Ulven.

Sykkelmuligheter

Vi legger til rette for gang- og sykkelveier som knytter Ulven tettere sammen med resten av byen. Visste du at det kun tar 15 minutter å sykle fra Ulven til Oslo sentrum?

Jobbe på Ulven

Uansett om det er jobb eller bolig som bringer deg til Ulven, vil området være tilrettelagt for å kunne kombinere begge deler. I 2024 skal blant annet OBOS, sammen med flere andre bedrifter, flytte hovedkontoret til Construction City som ligger sentralt helt sør på Ulven og være arbeidssted for over 5000 arbeidstakere. I gangavstand fra Ulven kommer det også nye arbeidsplasser på Løren og Økern.

En illustrasjon av et av byggene som kommer til Construction city på Ulven.