OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

Om utbyggingen på Ulven

OBOS har investert i en 280 mål stor tomt på Ulven, hvor vi planlegger å bygge 3000 boliger og 200 000 kvadratmeter næring.

Kjappe fakta

  • OBOS planlegger 3000 boliger og 200 000 kvadratmeter næringslokaler
  • En del av Hovinbyen, som er prioritert som hovedutbyggingsområde i Oslo fram til 2030
  • 280 mål stor tomt mellom Økern og Ulvensplitten
  • Området ble kjøpt av OBOS på nyåret 2016
  • En helt ny bydel med grønne løsninger og boliger for vanlige folk

Men hvor ligger egentlig Ulven?

Området OBOS skal bygge på former en slags trekant mellom Økern, industriområdene mot Østre Aker vei og Ulvensplitten. 

Det er faktisk like langt fra Jernbanetorget til Ulven som det er fra Jernbanetorget til Majorstua. Det er det ikke mange som tror, kanskje fordi vi ikke er vant til å ferdes til Ulven. Men det kommer vi til å bli etter hvert som Ulven nå transformeres til et sted det er godt å bo – og jobbe.

Her bygges de første boligene (google maps)

Fra lager og logistikk til ny bydel

Den 280 mål store tomten har til nå vært preget av lagerbygg, ramper, lastebiler, asfalt og betong. I løpet av de neste årene skal dette stedet – der som ingen skulle tru at nokon kunne bu – forvandles til nye, grønne bomiljøer med arbeidsplasser, butikker og liv mellom blokkene. Her blir det godt å bo og jobbe!

Planen er å bygge 3000 boliger og 200 000 kvadratmeter næringslokaler. Det blir en god blanding av bolig og næring, cirka halvparten av hvert.

Et grønt skifte

Hele prosjektet på Ulven skal ha en gjennomtenkt, grønn tankegang. Det er snakk om en fullstendig transformasjon, som skal føre OBOS videre inn i det grønne skiftet.

Det meste er fortsatt på planleggingsstadiet. Det vi vet, er at vi skal skape grønne løsninger og en miljøvennlig bydel. Bildeleordninger, tilrettelegging for sykkel, energivennlige løsninger, oppvarming ved bruk av overskuddsvarme fra noen av bedriftene på Ulven, arbeid for å få tilbake noe av det fugle- og insektlivet som fantes her den gangen Ulven var en gård i Aker er blant ideene og planene som er på tegnebrettet.

Status nå

OBOS ønsker å starte byggingen av boligene så snart som mulig, og salget av de første boligene startet sommeren 2018. Neste trinn har planlagt salgsstart i september/oktober 2018.

Byggingen av kontorarealer er allerede i gang, og de første næringslokalene sto ferdige i april 2017. Flere butikker flytter inn i næringslokalene ved torget, blant annet en matvarebutikk. Her skal også Bydel Bjerke og NAV ha kontorer.

Siste nytt fra Ulven

Les siste oppdatering fra Ulven-utbyggingen

Om Ulven

OBOS planlegger å bygge 3000 boliger og 200 000 kvadratmeter næringslokaler på Ulven.