Hopp til innholdet

OBOS Bostart

OBOS har lansert en ny innovativ prismodell som gjør det enklere å komme inn på boligmarkedet. Det første salgstrinnet i Ulvenparken ble solgt med OBOS Bostart.

Om konseptet

Det blir stadig vanskeligere for unge uten starthjelp hjemmefra å komme seg inn på boligmarkedet. Nå lanserer OBOS en helt unik kjøpsmodell, OBOS BOSTART, som skal bidra til at dette klasseskillet blir mindre. OBOS BOSTART innebærer en vesentlig lavere pris i forhold til ordinær pris på leiligheter.

OBOS BOSTART er et resultat av en innovasjonskonkurranse hvor landets største entreprenører, rådgivere og arkitekter til å utvikle attraktive leiligheter til en byggekostnad som skulle være minst 20 % lavere enn vanlig.

Hvordan fungerer BOSTART?

Du kjøper boligen til en lavere pris mot at OBOS får retten til å kjøpe den tilbake når du ønsker å selge. OBOS betaler en pris som er lik den du har kjøpt boligen for, justert for endring i boligprisindeksen til Eiendom Norge.

Ordningen gjelder i første omgang vårt første boligprosjekt på Ulven, men vil basert på erfaringene kunne tas videre til nye prosjekter. For å hindre at noen får en tilfeldig gevinst og motvirke spekulasjon, vil OBOS tinglyse en tilbakekjøpsrett på leiligheten. Les mer under "spørsmål og svar" nederst på siden. 

For Ulven spesielt

OBOS BOSTART er en ny kjøpsmodell som gjør det enklere for flere å komme inn på boligmarkedet. På det første salgstrinnet på Ulven, kunne kjøpere velge mellom to priser – ordinær pris, eller BOSTART-pris som er vesentlig lavere. Med BOSTART eier du leiligheten og beholder den prosentvise verdiøkningen boligen eventuelt får. Forskjellen er at OBOS får retten til å kjøpe den tilbake den dagen du ønsker å selge.

 

Hva skjer når boligprisene stiger eller faller?

OBOS har rett til å kunne kjøpe leiligheten tilbake til opprinnelig salgspris pluss prosentvis verdistigning tilsvarende prisøkning på leiligheter i Oslo-området basert på boligprisindeksen til Eiendom Norge.

Skulle boligprisene falle vil boligprisindeksen fra Eiendom Norge være negativ og kjøpstilbudet fra OBOS vil i så fall være til en lavere kjøpspris. Har markedsprisen falt må andelseier ta et tap på lik linje med andre boligeiere.

Spørsmål og svar

OBOS tilbakekjøpsrett