OBOS bidrar – dette er våre tiltak

Informasjon til medlemmer og kunder

Norge og verden er nå inne i krevende tider. OBOS skal bidra i den nasjonale dugnaden og vi gjør det vi kan for å være i normal drift. Vi har derfor satt inn en rekke tiltak for å beskytte våre medlemmer, samarbeidspartnere, kunder og ansatte fra smitte.

Dette er våre tiltak
Lukk

Visjon Dokken

3500 boliger og 8000 arbeidsplasser kan etableres på Dokken i Bergen sentrum. En helt ny mulighetsstudie presenteres av aktører med lang erfaring fra praktisk, vellykket byutvikling.

Illustrasjon: MIR/MAD/ASPLAN VIAK
Illustrasjon: MIR/MAD/ASPLAN VIAK

I Norge er det bare Bjørvika i Oslo – inkludert Barcode og Sørenga – som kan måle seg med dimensjonene på Dokken. Det bergenske havneområdet på 249 dekar gir enorme muligheter for moderne byutvikling i form av boliger, arbeidsplasser, parker, kommunikasjoner og energiløsninger.

Samarbeid mellom seriøse aktører

Mulighetsstudien «Visjon Dokken» ble presentert på konferansen Eiendom 2015. Bak studien står EGD Property, OBOS, MAD Arkitekter, Asplan Viak og Probiz. Visjonære planer for Bergen sentrum er ikke mangelvare, men denne gangen fremmes planene av aktører som har bred og praktisk erfaring, blant annet fra Fornebu og Nydalen og Kværnerbyen i Oslo.

– Vi i MAD arkitekter er vant til å bygge og realisere visjoner. Media City Bergen var en visjon og er nå under bygging. «Visjon Dokken» viser en mulighet for Bergen som kan realiseres og bygges, mener Lars Clementsen Pedersen, seniorarkitekt i MAD Arkitekter.

– Vi er nødt å gå fra tilfeldig til kunnskapsbasert byutvikling. Å utvikle en kompleks by krever tverrfaglig kunnskap. «Visjon Dokken» viser hvordan moderne, internasjonal, skandinavisk og nasjonal byforskning kan oversettes til en dynamisk og spennende bydel for Bergen, sier Fredrik Barth, fagansvarlig for byutvikling i Asplan Viak.

10 på 10

Initiativet er tatt med bakgrunn i manifestet «10 på 10» - som uttrykker en ambisjon om å bygge 10.000 nye boliger i sentrum på ti år. Skal dette lykkes, må lokale, regionale og statlige myndigheter legge til rette for gode løsninger i samspill med Bergens utbyggere og planleggere.

– For at Bergen skal kunne møte den forventede befolkningsveksten, er det viktig å legge til rette for nye boliger også i sentrum. OBOS har lang erfaring som utvikler av gode, urbane bomiljøer. Vi er aktivt engasjert og klar for å innta en ledende rolle i byutviklingen i Bergen, sier Stein Klakegg, regiondirektør i OBOS.

Flere boliger og arbeidsplasser i sentrum

Bergen sentrums rolle har gjennom årtier blitt utfordret både som bosted og handelssentrum. Flere boliger og mer næringsliv i sentrum er derfor en nødvendighet for å gjenreise byens sentrum som det naturlige midtpunktet i hele regionens liv.

På Dokken skal Bergen utvikles med vekt på god, urban bokvalitet, et internasjonalt utdannings- og forskningsmiljø, moderne næringsbygg samt attraktive kultur- og handelstilbud. Alt innenfor en bærekraftig bydel.

Byutvikling på Dokken forutsetter at godshavnen flyttes ut av byen. Initiativtakerne tar ikke stilling til hvor en fremtidig godshavn bør ligge, men i «Visjon Dokken» er det funnet plass til en moderne byhavn for Hurtigruten, ferger og cruisebåter. Dette åpner for at byen igjen kan komme frem til sjøfronten, samtidig som store områder frigjøres til ny by.

– EGD har i over 100 år drevet sin virksomhet i Bergen og utviklet selskapet sten for sten. Vi ønsker å gi noe tilbake til byen. «Visjon Dokken» er vår gave til byen i våre hjerter, oppsummerer Tor Fredrik Müller, administrerende direktør i EGD Property.

Kort om Visjon Dokken

  • Aktører: EGD Property, OBOS, MAD Arkitekter, Asplan Viak og Probiz.
  • 3500 boliger og 8000 arbeidsplasser der containerhavnen er i dag.
  • Godshavnen flyttes ut av sentrum.
  • Boliger og næringsliv kan selvforsynes med energi.
  • Hurtigruten og cruisehavnen forblir i området.
  • Buss og bane kan gå tvers gjennom boligområdet.
  • Prosjektet krever et tett samarbeid mellom privat og offentlig sektor.

Se film

Alt om Visjon Dokken