OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

Forkjøpsrett for OBOS-medlemmer

Nå har vi startet salget av ni nye boliger i Utsikten borettslag i Skogro. OBOS-medlemmer har forkjøpsfrist fram til 1. november kl. 12.00.

Fristen for å bruke forkjøpsretten er onsdag 1. november kl. 12.00

Når fristen for å melde forkjøpsrett har utløpt, blir boligene fordelt etter ansiennitet. Den som har vært OBOS-medlem lengst, får velge bolig først. Etter at OBOS-medlemmer har valgt og kjøpt bolig, åpnes salget for alle.

Ønsker du å melde forkjøp?

Kontakt salgsansvarlig Kim Jonassen på tlf. 908 73 219 eller via e-post. Kim svarer selvfølgelig også på alt du måtte lure på om boligene, området og kjøpsprosessen.