Hopp til innholdet

OBOS Bostart

Vi har lansert en ny innovativ prismodell som gjør det enklere å komme inn på boligmarkedet. Leiligheter i Ulvenparken selges med OBOS Bostart, etterhvert vil vi også tilby Bostart på flere boligprosjekter.

Om konseptet

OBOS Bostart er en ny kjøpsmodell som gjør det enklere for flere å komme inn på boligmarkedet. Kjøpere vil kunne velge mellom to salgspriser på leiligheteneordinær pris, eller OBOS Bostart-pris som er vesentlig lavere.

Med Bostart eier du også leiligheten og du beholder den prosentvise verdiøkningen boligen eventuelt får dersom du skal selge. Forskjellen er at OBOS får retten til å kjøpe den tilbake den dagen du ønsker å selge.

Hvordan fungerer BOSTART?

Du kjøper boligen til en lavere pris mot at OBOS får retten til å kjøpe den tilbake når du ønsker å selge. OBOS betaler deg da en pris som er lik den du har kjøpt boligen for, justert for endring i
boligprisindeksen til Eiendom Norge. 

Ordningen gjelder i første omgang boligprosjekt på Ulven, men vil basert på erfaringene kunne tas videre til nye prosjekter.  For å hindre at noen får en tilfeldig gevinst og motvirke spekulasjon, vil OBOS tinglyse en tilbakekjøpsrett på leiligheten.

Les mer under "spørsmål og svar" nederst på siden. 

Hva skjer når boligprisene stiger eller faller?

OBOS har rett til å kunne kjøpe leiligheten tilbake til opprinnelig salgspris pluss prosentvis verdistigning tilsvarende prisøkning på leiligheter i området basert på boligprisindeksen til Eiendom Norge.

Skulle boligprisene falle vil boligprisindeksen fra Eiendom Norge være negativ og kjøpstilbudet fra OBOS vil i så fall være til en lavere kjøpspris. Har markedsprisen falt må andelseier ta et tap på lik linje med andre boligeiere.

Spørsmål og svar

OBOS tilbakekjøpsrett