OBOS bidrar – dette er våre tiltak

Informasjon til medlemmer og kunder

Norge og verden er nå inne i krevende tider. OBOS skal bidra i den nasjonale dugnaden og vi gjør det vi kan for å være i normal drift. Vi har derfor satt inn en rekke tiltak for å beskytte våre medlemmer, samarbeidspartnere, kunder og ansatte fra smitte.

Dette er våre tiltak
Lukk
Hopp til innholdet
Illustrasjonsfoto av mor og datter på en balkong med utsikt over en by. Bildet viser også OBOS Bostart-logo.

OBOS Bostart

OBOS Bostart er en kjøpsmodell som gjør veien til boligdrømmen litt kortere. Bostart tilbys på utvalgte nyboligprosjekter.

Med OBOS Bostart kan du kjøpe en helt ny bolig til en lavere pris enn ordinær markedspris. På utvalgte prosjekter og boliger kan du nå velge mellom to priser: OBOS Bostart-pris og ordinær kjøpspris.

Du eier fortsatt boligen. Den eneste forskjellen er at den dagen du ønsker å selge, har OBOS retten til å kjøpe boligen tilbake til prisen du betalte for den, justert etter endring i boligprisindeksen til Eiendom Norge. Den prosentvise verdiøkningen boligen eventuelt får fra du kjøper til du selger, får du.

OBOS Bostart har ingen aldersgrense. Du kan velge å kjøpe med OBOS Bostart uansett hvor du er i livet – enten du er ung eller gammel.

Spørsmål og svar om OBOS Bostart

 

Hvordan fungerer OBOS Bostart?

Du kjøper boligen til en lavere pris mot at OBOS får retten til å kjøpe den tilbake når du ønsker å selge. OBOS betaler deg da en pris som er lik den du har kjøpt boligen for, justert etter endring i
boligprisindeksen til Eiendom Norge. 

For å hindre at noen får en tilfeldig gevinst og motvirke spekulasjon, vil OBOS tinglyse en tilbakekjøpsrett på boligen.

Hva skjer når boligprisene stiger eller faller?

OBOS har rett til å kunne kjøpe boligen tilbake til opprinnelig salgspris pluss prosentvis verdistigning tilsvarende prisøkning på boliger i området basert på boligprisindeksen til Eiendom Norge.

Skulle boligprisene falle vil boligprisindeksen fra Eiendom Norge være negativ og kjøpstilbudet fra OBOS vil i så fall være til en lavere kjøpspris. Har markedsprisen falt må andelseier ta et tap på lik linje med andre boligeiere.

Spørsmål og svar

OBOS tilbakekjøpsrett