OBOS bidrar – dette er våre tiltak

Informasjon til medlemmer og kunder

Norge og verden er nå inne i krevende tider. OBOS skal bidra i den nasjonale dugnaden og vi gjør det vi kan for å være i normal drift. Vi har derfor satt inn en rekke tiltak for å beskytte våre medlemmer, samarbeidspartnere, kunder og ansatte fra smitte.

Dette er våre tiltak
Lukk
Hopp til innholdet
Illustrasjonsfoto av en ung mann i en leilighet.

OBOS Deleie

Det er bedre med én fot innenfor boligmarkedet enn to utenfor. Derfor lanserer vi en helt ny kjøpsmodell – OBOS Deleie – hvor du starter med å kjøpe en halv leilighet. Resten leier du av OBOS.

Høye boligpriser gjør at mange ikke får kjøpt seg egen bolig selv om de har en fulltidsjobb. Med den nye kjøpsmodellen ønsker vi å gjøre det mulig for flere å eie sin egen bolig.

Kjøper du bolig med OBOS Deleie starter du med å eie minst halvparten av boligen selv. Og senere, hvis det passer for både deg og lommeboka, kan du øke din eierandel. Du trenger ikke å øke eierandelen din, men du har mulighet til å gjøre dette én gang i året, inntil du eier hele boligen selv. Med OBOS Deleie gjør vi veien til boligdrømmen litt kortere.

I første omgang tilbyr vi OBOS Deleie i noen utvalgte nyboligprosjekter i Oslo-området. Kjøpsmodellen er tilgjengelig for alle; både førstegangskjøpere og andre kan benytte seg av ordningen. Du kan altså velge å eie og leie den samme leiligheten uansett hvor du er i livet – enten du er ung eller gammel.

Hvordan fungerer OBOS Deleie?

Med OBOS Deleie kjøper du en nybygget bolig sammen med OBOS. Du og OBOS vil da eie boligen sammen i et sameie. Du kan velge å kjøpe 50, 60, 70, 80, 90 eller 100 prosent av boligen, mens OBOS beholder den eierandelen du ikke kjøper. Du inngår leieavtale med OBOS for den andelen av boligen som OBOS eier og betaler markedsleie for OBOS’ andel. Du disponerer til gjengjeld hele boligen selv.

Spørsmål og svar om OBOS Deleie

Spørsmål og svar