OBOS bidrar – dette er våre tiltak

Informasjon til medlemmer og kunder

Norge og verden er nå inne i krevende tider. OBOS skal bidra i den nasjonale dugnaden og vi gjør det vi kan for å være i normal drift. Vi har derfor satt inn en rekke tiltak for å beskytte våre medlemmer, samarbeidspartnere, kunder og ansatte fra smitte.

Dette er våre tiltak
Lukk

Om boligprosjekter på obos.no

Når du skal kjøpe en ny bolig er det viktig at du – i tillegg til å se på presentasjonen på nettsiden – alltid sjekker prospekt og prisliste. Hvert prosjekt har også en salgsansvarlig, som gjerne svarer på alle spørsmål du har om boligene.

Illustrasjonen viser en takterrasse på toppen av hus 1 på Lillo gård

Noen av boligprosjektene som ligger ute for salg presenteres i sin helhet på obos.no, andre har i tillegg egne hjemmesider. 

På obos.no viser vi også fram prosjekter som er under utvikling/planlegging. Her har vi naturlig nok ikke alle detaljer på plass ennå. Mer informasjon og endelige opplysninger om disse prosjektene legges ut før salgsstart, sammen med påmelding til salgsmøte eller informasjonsmøte.

Generelle forbehold

Alle bilder, perspektiver, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse. Det kan derfor forekomme elementer som ikke inngår i leveransen. 

Alle våre bilder og illustrasjoner er beskyttet av opphavsretten og kan ikke kopieres eller benyttes uten vårt samtykke.

Vi tar også forbehold om endringer av standard og utførelse, samt eventuelle justeringer i boligens areal, forutsatt at dette ikke medfører vesentlige endringer av leveransen. 

Vi gjør vårt ytterste for at informasjonen som ligger på obos.no skal være oppdatert og korrekt, med forbehold om skrivefeil eller utelatelser som eventuelt kan oppstå. Vi anbefaler at du alltid tar kontakt med den som er salgsansvarlig for å få full oversikt over betingelser og priser.

LEV VEL – HILSEN OBOS