Om tilvalg

Å kjøpe en leilighet i et boligprosjekt er ikke det samme som å kjøpe en enebolig. Bygging i store prosjekter krever standardiserte løsninger, og det er viktig å være klar over at selv små endringer kan medføre store kostnader.

Illustrasjonen viser et baderom i en av de nye leilighetene på Vollebekk

Vår målsetning i prosjektene er null feil. Men risikoen er større ved individuell tilpasning. For å unngå feil setter vi derfor krav til at alle individuelle endringer fra kjøper må være skriftlige, og at de skal inn på tegning. Tegningene distribueres til alle involverte parter i prosjektet.

Hva er tilvalg?

Tilvalg foregår ut fra en ferdig priset liste som er utarbeidet for hvert enkelt prosjekt.

Prising av tilvalg

Standard varer er innkjøpt i store kvanta, som gir en gunstig innkjøpspris for utøvende entreprenør. Å endre på denne standarden kan derfor gi en vesentlig høyrer innkjøpspris, samt at fradraget for den opprinnelige varen blir tilsvarende mindre. Priser man får oppgitt i butikk for tilsvarende vare, blir også vanskelig å sammenlikne, siden montering, tilpasning, transport, vask, emballasjehåndtering, koordinering mellom håndverkere osv. ikke er medregnet i butikkens utsalgspris.

Ønsker du for eksempel å gjøre en endring som går på å fjerne standardleveranser, er dette noe som ikke alltid fører til fradrag. Standardleveransen er som nevnt innkjøpt i store kvanta og innkjøpsprisene er derfor betinget av et visst volum. Hvis vi fjerner standardvaren i noen leiligheter, vil prisene på de resterende varene bli høyrere. Dette fører til at vi ikke kan gi fradrag, så fremt leveransen ikke blir erstattet med tilvarende vare hos samme leverandør. Tilvalgsprisene er justert for disse fradragene. 

Når kan man gjøre tilvalg?

Tilvalgsprosessen vil foregår innenfor et begrenset tidsrom i starten av byggeprosessen.
Kjøper du boligen din like etter at tilvalgsfristen er ute, kan det allikevel være en mulighet for å kunne gjøre enkelte tilvalgsbestillinger innenfor en kort periode. Dette kan f.eks. være endring av parkett, farge på vegger, innerdører og kjøkkenarmatur. Dette må kundekontakt forespørre Entreprenøren om i hvert enkelt tilfelle.

Kjøper du din nye bolig midt i perioden hvor tilvalg skjer, vil vi sende deg den informasjonen du trenger for å komme i gang. Du kan også booke individuelle møter med kundekontakt slik at du får en mer personlig oppfølging hvis du ønsker det. Det er viktig at du kommer raskt i gang for å rekke de fristene som er satt.  

Når skal tilvalgene jeg har gjort betales?

Tilvalg og endringer som er bestilt skal betales mellom 2-6 måneder etter at tilvalgsfristen er gått ut. Da har Kundekontakt fått registrert alle tilvalgene og Entreprenør har rukket å gå gjennom alle bestillinger som en kontroll på at alt er i orden.

Hva er en endring?

Endringer i leiligheten regnes som en relativt oppfattende prosess, som kan kreve at både myndigheter, byggherre, arkitekt, andre prosjekterende og entreprenør må bearbeide og godkjenne endringene. Endringsarbeider refererer seg for eksempel til det som er innstøpt i betong, omlegging av rør, forandring i planløsning osv. Fjerning av lettvegger og å snu slagretning på dører, mm, betraktes som en endring. Utarbeidelse av pristilbud vil, avhengig av forespørselens størrelse og antall involverte parter/underleverandører, i snitt komme på mellom kr. 8.000 – 10.000,- (kalkulasjonskostnad). Beløpet vil bli fakturert uavhengig av om endringer blir bestilt eller ikke.

En del av de ønskede endringene lar seg ikke gjøre pga. lover og forskrifter. Som eksempel på dette kan det å fjerne en dør mellom entrè og stue ikke la seg gjøre før etter at boligen er overtatt. Slike begrensinger vil bli vurdert før forespørselen oversendes utøvende entreprenør for prising, og kalkulasjonskostnaden utløses.

Prising av endringsforespørsler

Vi opplever også spørsmål om tilbakebetaling når en kjøper for eksempel ønsker å fjerne en vegg. Slike operasjoner kan være mye mer komplisert enn det ser ut som. Arkitekt må tegne om den aktuelle leiligheten, og deretter må alle tegninger oppdateres og sendes ut til entreprenør og underentreprenører. Slike endringer kan føre til at underentreprenørene må omprosjektere eventuelle rørføringer og elektriske punkter som opprinnelig var plassert i veggen. Alt dette må både koordineres og administreres slik at endringen faktisk blir utført. Eksempelet viser at selv om det i utgangspunktet kan virke som om det bør gis fratrekk for å fjerne en vegg, blir det i virkeligheten en kostbar endring for kjøperen.

Våre priser er basert på innhentede pristilbud fra underleverandører, rådgivere og entreprenørens arbeider. Prosjekterende (arkitekt, prosjektering, elektro, rør mm.) har ofte en start- og minstepriser for å utføre endringen. I tillegg vil kostnadene vedrørende vurdering, prising samt administrasjon på byggeplass regnes med i tilbudet.