OBOS bidrar – dette er våre tiltak

Informasjon til medlemmer og kunder

Norge og verden er nå inne i krevende tider. OBOS skal bidra i den nasjonale dugnaden og vi gjør det vi kan for å være i normal drift. Vi har derfor satt inn en rekke tiltak for å beskytte våre medlemmer, samarbeidspartnere, kunder og ansatte fra smitte.

Dette er våre tiltak
Lukk

Selgers forsinkelse

Om det oppstår forhold som medfører at selger blir forsinket med sin utførelse, skal kjøper varsles innen rimelig tid.

Building cranes and under construction building

Dersom det gjenstår arbeider som er til hinder for at boligen kan overtas på den varslede overtakelsesdato, samt innen utløpet av overtakelsesperioden, og selger ikke har
krav på tilleggsfrist etter Bufl. § 11, kan kjøper etter bestemmelsene i Bufl. Kapittel III kreve dagmulkt, holde igjen vederlag, kreve erstatning eller heve avtalen.

Beregning av dagmulkt

Dagmulkt beregnes med 0,75 promille av kjøpesummen. Dagmulkt kan ikke kreves for mer enn 100 dager.

Les mer om forsinkelser i din kjøpekontrakt.