OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk
Hopp til innholdet
Bildet viser et skrivebord med tegneutstyr.

OBOS Oppstart

Er du gründer og på jakt etter en investor? Vi investerer i spennende oppstartsselskaper.

Bygg, anleggs- og eiendomsbransjen har historisk hatt en lav grad av innovasjon og digitalisering. Det er i ferd med å endre seg, og vi ønsker å bidra! Vi hjelper oppstartsselskaper i en tidlig fase ved å bruke vår erfaring, kompetanse og kapital.

Vi er svært glade for å ha OBOS som investor i Antlers Norden-fond og som industripartner til vårt Oslo-program. Kompetent kapital er avgjørende for at gründere lykkes. I OBOS har Antler og våre gründere en av Norges største og mest foroverlente eiendomsaktører som sparringspartner, veileder og mulig samarbeidspartner.

Leder i Antler Oslo, Kristian Jul Røsjø

Samarbeidet med OBOS er utrolig verdifullt for Unloc. Vi har et felles oppdrag om å gjøre hverdagen enklere for alle med en inngangsdør. Nå skal vi revolusjonere hvordan verdens nøkler deles og brukes

Gründer og daglig leder i Unloc, Kris Riise

OBOS har virkelig imponert oss. Ikke i utgangspunktet for villigheten til å satse kapital alene, men for å være modige nok til å virkelig ta i bruk ny og uprøvd teknologi i større skala. For et ungt og ambisiøst selskap er dette helt avgjørende, og jeg her hittil ikke møtt et selskap som er mer opptatt av å levendegjøre investeringene de gjør.

CO-founder i Spacemaker, Anders Kvåle