Hopp til innholdet

Dette er BREEAM – miljøbolig fra OBOS

Kjøper du en BREEAM-sertifisert bolig fra OBOS kan du være trygg på at du bor i et miljøvennlig hjem.

Fra og med 2019 skal alle boliger OBOS planlegger BREEAM-NOR-sertifiseres. Det betyr at vi både tar miljøhensyn under hele byggeperioden og legger til rette for at du enkelt kan velge en grønn livsstil etter at du har flyttet inn.

BREEAM står for Building Research Establishment‘s Environmental Assessment Method, og er verdensledende på miljøsertifisering av bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM.

Ordningen stiller strenge krav til oss som utbygger og gir deg et garantert miljøvennlig hjem. For at boligene vi bygger skal bli BREEAM NOR-sertifisert må vi oppfylle miljøkrav i ni kategorier.

Slik bygger vi miljøvennlige hjem:

1. Arealbruk og økologi

Når vi bygger unngår vi dyrkbar mark og sørger for at din bolig gir minst mulig avtrykk. Økologien ivaretas gjennom hele byggefasen og vi har som mål å etterlate tomta bedre enn da vi startet. Plantevalgene skal være stedstypiske og vedlikeholdet godt planlagt.

2. Materialer

Vi etterstreber å benytte giftfrie byggematerialer og det brukes aldri tropisk tømmer fra regnskogen. Materialene er robuste for å minimere skader, slitasje og vedlikehold.

3. Helse og innemiljø

Vi etterstreber å bruke rene, giftfrie materialer som sikrer et godt inneklima og riktig temperatur – året rundt.

4. Energi

Alle boliger vi bygger får gode systemer for å utnytte energien så godt som overhodet mulig. Da sparer vi miljøet – og du sparer penger.

5. Forurensning

Et godt hjem skal være trygt både for deg, og for omgivelsene. Våre byggemetoder skal medføre minst mulig forurensing til luft og vann, og generere minst mulig støy i byggeperioden.

6. Vann

Vi benytter effektive sanitærløsninger og smarte vannsystemer, som bidrar til å få ned forbruket av vann. Boligen din får egen vannmåler slik at du kan følge med på ditt eget forbruk.

7. Transport

Selvfølgelig legger vi til rette for at du kan lade bil og sykkel i umiddelbar nærhet til boligen. I større boligprosjekter etablerer vi også egen, lukket sykkelparkering og egen bil- og sykkeldelingsordning. Kort vei til kollektivtilbud gjør det enklere for deg å velge transport som skåner miljøet.

8. Avfall

I byggeperioden sorterer, måler og registrerer vi alt avfall slik at mengden reduseres til et absolutt minimum. Vi legger også opp smarte løsninger for avfallshåndtering slik at det skal være enkelt for deg å ta over der vi slapp.

9. Ledelse

Sertifiseringen krever et prosjektstyringssystem som medvirker til gode prosesser for planlegging og utførelse. I byggeperioden etterstreber vi å bruke miljøvennlige materialer, redusere og sortere avfall samt ta hensyn til naboer og miljøet rundt oss.

Finn din nye drømmebolig

Som utbygger har vi ikke bare ansvar for å minimere miljøavtrykket vårt, men vi må også lage gode og funksjonelle hjem som folk liker å bo i. Kanskje finner du din nye drømmebolig hos oss?

Se våre boligprosjekter