Hopp til innholdet
IMA106340

Grønt OBOS

En bærekraftig by- og boligutvikling er en av OBOS' hovedprioriteringer. Vi har allerede tatt store skritt innenfor grønn byutvikling. Fremover skal OBOS ta et enda større ansvar for miljø og klima.  

Stor miljøsatsing på Fornebu

OBOS planlegger et bærekraftig bolig- og byområde med 700 leiligheter og rekkehus, og inntil 5000 kvadratmeter med handel og servicefunksjoner på gateplan.

Se planene

OBOS-medlemmer er opptatt av miljø og klima. Derfor tar OBOS et stort grønt ansvar

Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef OBOS