Hopp til innholdet
IMA106340

Grønt OBOS

En bærekraftig by- og boligutvikling er en av OBOS' hovedprioriteringer. Vi har allerede tatt store skritt innenfor grønn byutvikling. Fremover skal OBOS ta et enda større ansvar for miljø og klima.  

OBOS-medlemmer er opptatt av miljø og klima. Derfor tar OBOS et stort grønt ansvar

Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef OBOS