OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk
Hopp til innholdet
Godlia borettslag
Grønn fotoreportasje for OBOS-bladet nr. 6, 2017
og Bolig & Miljø nr. 4, 2017

parsellhager
Dyrking i tørkebåser
hage
grønnsaker
blomster
felleshager
uterom
Hånd 
jord
plante

Grønt OBOS

Å ta ansvar for miljø og klima er en av våre viktigste prioriteringer

OBOS-medlemmer er opptatt av miljø og klima. Derfor tar OBOS et stort grønt ansvar

Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef OBOS