Hopp til innholdet

Grønne tiltak

 • Merkeordning

  Med merkeordning mener vi tiltak som blant annet dokumenterer byggets miljøegenskaper. Dette kan blant annet være at bygget er sertifisert etter en miljøsertifisering som Svane, Breeam og lignende. Her under finner man også energimerking, som dokumenterer energiforbruket til et bygg.

 • Apparater

  Under apparater har vi en rekke tiltak som går på å bruke produkter som skal redusere energibehov og bruk av vann i boligprosjektene vi bygger. Tiltakene vi benytter oss av i våre prosjekter som inngår i apprater er blant annet hvitevarer med hø

 • Arealer

  Under apparater har vi en rekke tiltak som går på å bruke produkter som skal redusere energibehov og bruk av vann i boligprosjektene vi bygger. Tiltakene vi benytter oss av i våre prosjekter som inngår i apparater er blant annet hvitevarer med hø

 • Drift av bygget

  Driften av et bygg har mye å si for miljøfotavtrykket til prosjektet, her gjør OBOS tiltak som bland annet å tilrettelegge for sentralt søpppelsuganlegg, noe som gjør

 • Energi

  Å spare energi er bra for miljøet. Noen av tiltakene vi gjør for å redusere energibehovet i et prosjekt er blant annet varmepumper, energistyring gjennom smarthusteknologi, LED-belysning og varmegjenvinning på gråvannet. For å optimalisere energibruken kan noen bygg produsere strøm via solceller.

 • Fasader og tak

  Byggets fasader og tak kan være gode flater for miljøtiltak. Det kan blant annet være grønne tak som bedre håndterer overvann, grønne fasader for å bedre det biologiske mangfoldet, hager på tak for dyrkning og solceller som produserer energi for bygget og som bidrar til redusert energiforbruk.

 • Materialer

 • Mobilitet

  Transport utgjør en stor andel av dagens miljøpåvirkning. Det er derfor viktig at OBOS tilrettelegger for at du kan forflytte deg på den mest miljøvennlige måten. I prosjektene legger vi inn ekstra tiltak for å klare dette, som blant annet å tilrettelegge for EL-billadning, sykkelpool og gange.

 • Utomhus og økologi

  For OBOS er det viktig at områdene i og utenfor der vi bor er tilrettelagt på en god måte for å ha lavest mulig miljøpåvirkning. Dette kan for eksempel være sykkelparkeringer, planting av trær, bikuber, sosiale møteplasser, tilrettelegging for urbandyrkning og parsellhager.

 • Byggefasen

  Det er viktig for OBOS å ta hensyn til miljøet under byggefasen og ikke bare med det ferdige bygget. Vi setter derfor stort fokus på fossil- og utslippsfrie byggeplasser, god avfallshåndtering og kildesortering, gjenbruk av bygningsmasse for å redusere transport.

Les mer:

Her kan du lese mer om de forskjellige miljøtiltakene vi gjør i våre boligprosjekter, både under selve byggefasen, på bygget og tilrettelegging for beboerne.

Mekeordninger