Hopp til innholdet

Borettslag vant solcelleanlegg

Stubberudlia borettslag på Trosterud i Oslo har vunnet et fiks ferdig solcelleanlegg fra OBOS.

 

Det betyr at de får et anlegg med 50 kvadratmeter solcellepaneler ferdig installert på taket. Det er beregnet at anlegget vil produsere ca. 7000 kWh i året. 

– Dette er som å vinne i miljølotto, sier styreleder Nina Sommerset.

– Med solcelleanlegg kan vi bidra til det grønne skiftet som samfunnet trenger. Vi har mange miljøbevisste beboere, og jeg håper solcelleanlegget kan bli til inspirasjon for andre borettslag i nærområdet. For vår del blir det kanskje starten på et enda større anlegg.  

Satser på miljø

Å ta ansvar for miljø og klima er en av OBOS` viktigste prioriteringer. Konsernet har tatt store steg innen bærekraftig byutvikling og har en rekke tiltak og prosjekter på gang. Visste du at OBOS bygger egne vannkraftverk, for eksempel?

En viktig del av miljøsatsingen er å investere i småskala vannkraftverk. Disse investeringene er organisert i det heleide datterselskapet OBOS Energi. Målet er at all kontordrift og alle fellesarealer i bygg OBOS eier skal være selvforsynt med fornybar energi fra egne kraftverk.

Allerede fra 2017 ble det produsert mer fornybar strøm enn forbruket ved hovedkontoret og alle fellesområder i bygg eid av OBOS Eiendom.

I tillegg er det investert i solcelleanlegg på tre kjøpesentre, en helseinstitusjon og to kontorbygg i Oslo. I løpet av 2018 ble til sammen 7400 kvm tak dekket av solceller.

Nå e rdet også besluttet at alle nye boligprosjekter som blir utviklet fra 2019 skal miljøsertifiseres. Innføringen av såkalt BREEAM-sertifisering betyr at alle OBOS-boliger skal bygges med miljøvennlige og giftfrie materialer. Det skal også legges til rette for at beboerne enkelt skal kunne leve grønt og klimavennlig, blant annet med god tilgang til kollektivtilbud og redusert bruk av  energi til oppvarming.

Les mer om hva vi satser på

Se flere bilder av solcelleanleggene

Samfunnsansvar og OBOS gir tilbake

Vi brenner for gode bo- og oppvekstmiljøer og har klima og miljø som en av våre store hjertesaker. Derfor bruker vi tid, penger og krefter på å bidra selv, i tillegg til å støtte andre som jobber for det samme.

Les mer