OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk
Hopp til innholdet

Hvem stod bak?

Det er cCHANGE og OBOS som stod bak initiativet #30dager for miljøet.

cCHANGE

cCHANGE jobber med nye forskningsbaserte perspektiver på klimaendringer og omstilling. De samarbeider med kommuner, bedrifter, organisasjoner og skoler som ønsker å være en større løsning på klimautfordringen og lede omstilling. I mange år har cCHANGE jobbet med å utvikle cCHALLENGE-metoden «30 dager med endring».

– Vi gleder oss stort over at mobiliseringen #30dager for miljøet nå blir tatt ut til folk i en så stor skala, sier 

Karen O’Brien

OBOS

OBOS er Norges største boligbyggelag og boligforvalter. Vi er medlemseid, og har over 450 000 medlemmer. Vi brenner for gode bo- og oppvekstmiljøer og har klima og miljø som en av våre store hjertesaker.

– Derfor bruker vi tid, penger og krefter på å bidra selv, i tillegg til å støtte andre som jobber for det samme. #30dager for miljøet var et av våre større miljøprosjekter i 2019, sier 

Daniel K. Siraj