OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk
Hopp til innholdet

Om prosjektet

Å endre en vane tar tid. Alt fra 18 til 254 dager, sier ulike forskere. Vi mente at det tok 30 dager, og brukte september til å eksperimentere med endring.

Først rekrutterte vi tusenvis av mennesker til å eksperimentere sammen med oss og så satte vi i gang. Håpet var at deltakerne skulle klare å endre én dårlig vane - for miljøets skyld!

Noen brukte mindre plast, andre lot bilen stå. Andre igjen skulle bare kjøpe brukte klær eller spise mindre kjøtt.

Hvilken vane man ville endre var opp til hver enkelt. Hvis alle gjorde en innsats, ville summen bli stor, tenkte vi, og satte igang.

Og resultatet ble at vi skapte noe større sammen, nemlig opplevelsen av mange bevisste forbrukere, og vi drister oss til å si; samfunnsendring!

Hva handler #30dager for miljøet om?