Vi oppdaterer systemene våre

Oppdateringer 25. og 26. januar

25. og 26. januar oppdaterer vi systemene våre, og enkelte av tjenestene kan være utilgjengelige i korte perioder mellom kl. 12 og 17.

For obos.no gjelder dette: 

- bruktboligsøk og melding av forkjøp
- medlemskap og Min Side
- nyhetsbrev

Øvrige tjenester som også er berørt:

- Nabohjelp
- OBOS-appen
- Styrerommet
- Nabolaget
- Vibbo

Lukk
Hopp til innholdet
OBOS hovedkontor
logo
OBOS-logo 
vår
blomster

Hammersborg torg 1

OBOS' bidrag til FNs bærekraftsmål

OBOS prioriterer syv av de sytten bærekraftsmålene fastsatt av FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling.

Bærekraftsmålene OBOS prioriterer spesielt er: ren energi for alle (7), anstending arbeid og økonomisk vekst (8), innovasjon og infrastruktur (9), bærekraftige byer og samfunn (11), ansvarlig forbruk og produksjon (12), stoppe klimaendringene (13), liv på land (15) og samarbeid for å nå målene (17)

Ren energi for alle

 • Investerer i fornybar energi
 • Miljøvennlige bygg et steg lenger

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

 • Gode og innarbeidede rutiner for bekjempelse av korrupsjon og hvitevasking
 • OBOS har rutiner som ivaretar menneskerettigheter i alle deler av organisasjonen 

Innovasjon og infrastruktur

 • Alle forretningsområdene i OBOS jobber med nyskaping og innovasjon

 

Bærekraftige byer og samfunn

 • OBOS skal BREEAM-NOR sertifisere alle nye boligprosjekter utviklet av OBOS Nye Hjem, OBOS Fornebu og OBOS Ulven
 • OBOS Eiendom skal sertifisere alle sine nye bygg med ambisjon om BREEAM-NOR Excellent, og energimerke A
 • I alle bolig- og byutviklingsprosjekter legges det til rette for gode møteplasser og utområder
 • Legger til rette for en grønn hverdag ved å gjøre det enkelt å gå, sykle og benytte kollektiv transport
 • Inntil 10 prosent av foregående års overskudd etter skatt gis til samfunnsnyttige formål gjennom OBOS gir tilbake

Ansvarlig forbruk og produksjon

 • OBOS har vært med på å utvikle og har signert på de 10 strakstiltakene for byggebransjen og forplikter oss til å vurdere ombruk i nye prosjekter
 • Sammen med Entra og Norsk Gjenvinning har OBOS startet Oppbruk, prosjektet skal finne løsninger for å bruke resirkulert tre- og betongavfall i nye prosjekter
 • OBOS leverer tjenester, løsninger og avtaler for gjenbruk, bildelingstjenester og sykler i medlemmenes nabolag

Stoppe klimaendringene

 • OBOS har en ambisjon om å være klimanøytral innen 2021
 • Fra og med 2018 er OBOS' hovedkontor og regionskontor i Norge klimanøytrale 
 • OBOS investerer i fornybar energi både gjennom egne småskala vannkraftverk, solceller, energisentraler og kraftavtaler

Liv på land

 • OBOS ivaretar biologisk mangfold gjennom hele byggeprosessen
 • Gjennom støtteordningen OBOS tar grønt ansvar og gir tilbake kan boligselskaper søke støtte til ulike miljøtiltak som bedre utemiljø og biologisk mangfold i medlemmenes områder

Samarbeid for å nå målene

 • OBOS jobber kontinuerlig med å sikre attraktive tilbud og tjenester til kunder og medlemmer
 • Gode samarbeids- og partneravtaler er vesentlig for dette, gjerne med fokus på bærekraft
 • OBOS tilbyr avtaler som tilrettelegger for elbillading og initiativer innen bildeling
 • Inngått avtale om tekstilgjenvinning i boligselskaper
 • OBOS er en sentral del av byggenæringens klyngesamarbeid, Construction City Cluster på Ulven. Sentralt for klyngesamarbeidet er bærekraft, innovasjon og samhandling. Målet er å skape en mer effektiv og sirkulær byggeprosess