Nøtteknekkeren

notteknekkeren585x265

Balletten er basert på Hoffmanns eventyr «Nøtteknekkeren og Musekongen», og danses ved juletider over store deler av verden. I Nasjonalballetens oppsetning fra 2016 er handlingen lagt til Kristiania i 1905. Nøtteknekkeren er også forestillingen der Ballettskolens dansere deler scene med Nasjonalballettens stjerner i myriader av ulike roller – fra rotter og godterier til drømmerollene som prinsen og den unge og den voksne Clara.  Musikk av Tsjajkovskij.

Gjelder følgende forestilling:

  • Tirsdag 13. desember kl. 13.00

Skolen må selv stå for transport til og fra forestillingen.