Hopp til innholdet

OBOS gir tilbake

Et rikt kulturliv, sport og andre sosiale aktiviteter er med på å skape gode bo- og bymiljøer. OBOS gir støtte til en rekke gode formål innen kultur, idrett, humanitært arbeid og andre sosiale tiltak, og er opptatt av at sponsorstøtten skal komme medlemmer, bo- og bymiljøene til gode.

Ordningen er under revidering, så følg med på denne siden for oppdateringer. Søknadsskjema er under endring, og vil oppdateres innen kort tid.

Kriterier

OBOS legger vekt på følgende kriterier når støtte vurderes:

  • Tiltaket skal primært være i et område hvor OBOS har mange medlemmer eller har nye boligprosjekter på gang
  • Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret eller tilsvarende, og støtten skal ikke gå til drift
  • Tiltaket bidrar til gode bo- og oppvekstmiljøer
  • Tiltaket retter seg mot barn og unge
  • Tiltaket genererer frivillig innsats
  • Tiltaket bidrar til synlighet for OBOS

Det gis ikke tilskudd til reiser eller deltakelse på cuper, leiropphold, konkurrranser og liknende.

Søknadsfrister: 28. februar, 10. mai, 30. november

Gå til søknadsskjema

Vi er stolte av å støtte

Se litt av det vi støtter gjennom OBOS gir tilbake

Vi støtter en lang rekke små og store idrettslag, kulturinstitusjoner, humanitære organisasjoner og tiltak over store deler av landet.