Hopp til innholdet

OBOS gir tilbake

Et rikt kulturliv, sport og andre sosiale aktiviteter er med på å skape gode bo- og bymiljøer. OBOS gir støtte til en rekke gode formål innen kultur, idrett, humanitært arbeid og andre sosiale tiltak, og er opptatt av at sponsorstøtten skal komme medlemmer, bo- og bymiljøene til gode.

Fyll ut søknadsskjema

Kriterier

OBOS legger vekt på følgende kriterier når støtte vurderes:

  • Tiltaket skal primært være i et område hvor OBOS har mange medlemmer eller har nye boligprosjekter på gang
  • Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret eller tilsvarende, og støtten skal ikke gå til drift
  • Tiltaket bidrar til gode bo- og oppvekstmiljøer
  • Tiltaket retter seg mot barn og unge
  • Tiltaket genererer frivillig innsats
  • Tiltaket bidrar til synlighet for OBOS

Det gis ikke tilskudd til reiser eller deltakelse på cuper, leiropphold, konkurrranser og liknende.

 Søknadsfrister

Husk å være tidlig ute med søknaden, slik at du får svar i forkant av tiltaket. Vi mottar en rekke søknader, og det kan ta noe tid før du får svar. Det er fire årlige søknadsfrister. Fristene er:

  • 28. februar
  • 31. mai
  • 31. august
  • 30. november

Hvordan søker du?

Fyll ut søknadsskjema

Vi er stolte av å støtte

Se litt av det vi støtter gjennom OBOS gir tilbake

Vi støtter en lang rekke små og store idrettslag, kulturinstitusjoner, humanitære organisasjoner og tiltak over store deler av landet.