Hopp til innholdet

OBOS gir tilbake

Et rikt kulturliv, sport og andre sosiale aktiviteter er med på å skape gode bo- og bymiljøer, og OBOS gir 113 millioner kroner til samfunnsnyttige formål i 2018.

Last ned søknadsskjema

Kriterier

OBOS legger vekt på følgende kriterier når støtte vurderes:

  • Tiltaket skal primært være i et område hvor OBOS har mange medlemmer eller har nye boligprosjekter på gang
  • Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret eller tilsvarende, og støtten skal ikke gå til drift
  • Tiltaket bidrar til gode bo- og oppvekstmiljøer
  • Tiltaket retter seg mot barn og unge
  • Tiltaket genererer frivillig innsats
  • Tiltaket bidrar til synlighet for OBOS

Det gis ikke tilskudd til  reise eller deltakelse på cuper, leiropphold, konkurrranser og liknende.

 Søknadsfrister

Husk å være tidlig ute med søknaden, slik at du får svar i forkant av tiltaket. Vi mottar en rekke søknader, og det kan ta noe tid før du får svar. Det er fire årlige søknadsfrister. Fristene er:

  • 31. august
  • 30. november
  • 28. februar
  • 31. mai

Hvordan søker du?

Last ned, fyll ut søknadsskjemaet og send søknaden til obosgirtilbake@obos.no.

Last ned søknadsskjema

Vi er stolte av å støtte

Se litt av det vi støtter gjennom OBOS gir tilbake

Disse har fått støtte

Vi støtter en lang rekke små og store idrettslag, kulturinstitusjoner, humanitære organisasjoner og tiltak over store deler av landet.

Se større tiltak vi støtter