Søk om støtte fra OBOS Jubel

Vi ønsker å bidra til liv mellom husene, og støtter en rekke gode formål innen idrett, kultur, humanitært arbeid og andre sosiale tiltak. Søk om støtte her!

1 Om organisasjonen

Informasjon om organisasjonen som søker om støtte.

Kommunenummer kan du finne på Kartverkets nettside.