Søk om OBOS Utleiebolig

Har du funnet en bolig du ønsker å leie gjennom OBOS? Fyll ut søknadsskjema under.

Oversikt over utleieboliger kan du finne hos OBOS Utleiebolig.

Viktig informasjon om utleieboligene og søknadsprosessen finner du her.

Ventetid må påberegnes da det er mange søkere og begrenset med ledige boliger.

Hvis vi ikke har tilbydd deg utleiebolig innen 120 dager, sender vi deg en SMS med beskjed om å ta kontakt hvis du fortsatt er interessert i å stå på venteliste.

Vi har dessverre ikke mulighet for å si akkurat hvor lang tid det kan ta for å få et tilbud om å leie bolig.

OBOS Utleiebolig

1 Kontaktinformasjon

Fyll inn kontaktinformasjon.