OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk
Hopp til innholdet

Hva er forkjøpsrett?

Hva er forkjøpsrett, og hvordan fungerer den?

Når en bolig i et OBOS-borettslag legges ut for salg, kan du som er OBOS-medlem ta over det aksepterte budet og kjøpe boligen til den prisen som ble avtalt i budrunden. Dersom flere OBOS-medlemmer vil bruke forkjøpsretten på samme bolig, er det den som har vært medlem lengst som får kjøpe boligen (ansiennitetsprinsippet).

Må du arve et medlemskap fra 1970 for å lykkes? På ingen måte. For eksempel ble 8 prosent av OBOS-toromsboliger solgt på forkjøpsrett til medlemmer med ansiennitet på under ett år i 2018.  Hele 21 prosent gikk til medlemmer som hadde mindre enn fem års medlemskap.  Les mer om overføring av medlemskap.

OBOS-medlemmer har forkjøpsrett på mer enn 90.000 boliger over hele landet. I tillegg til brukte boliger, har du også forkjøpsrett ved salgsstart av helt nye boliger.

Slik fungerer forkjøpsretten