Hopp til innholdet

Redusert energibruk og økt komfort

Nytt verktøy gjør det enklere å oppgradere boligselskapet. Bertramjordet borettslag bidrar til forskning og tar del i EU-støttemidler.

I EU-prosjektet REZBUILD utvikler SINTEF, OBOS Prosjekt og internasjonale partnere beslutningsstøtte og en samarbeidsplattform for borettslag og sameier som planlegger store oppgraderinger med fokus på energibruk og ny teknologi.

Målsetningen med prosjektet er blant annet å redusere tidsbruken for å planlegge og gjennomføre oppgraderingsprosjekter med 30%.

Tre svært forskjellige case inngår i prosjektet; en kommunal bolig på 50 kvadratmeter i Madrid, en firemannsbolig i Venezia, samt en boligblokk i Bertramjordet Borettslag på Holmlia i Oslo.

Bertramjordet skiller seg fra de Søreuropeiske casene ved at det er det eneste hvor beboerne selv eier leilighetene som skal oppgraderes. På samme måte skiller rollefordelingen mellom de andre aktørene i oppgraderingsprosjektene (arkitekt, rådgivere og entreprenører) seg fra tradisjonell rollefordeling i Norge.

Betramjordet borettslag kjennetegnes av de har et styre som har tenkt langsiktig, har mot, nysgjerrighet, energi- og miljøambisjoner.

Styret er positive til videre realisering av tiltakene som er planlagt gjennomført. De har blant annet som mål å redusere energibruken med inntil ca. 60-70%, samt løfte kvaliteten på bygget og øke komforten til beboerne.

I mai skal generalforsamlingen ta stilling til videre gjennomføring. OBOS prosjekt AS og styret har troen på at beboerne gir sin tilslutning, og at prosjektet blir realisert. Kompetansen og erfaringen som kommer ut av prosjektet vil da kunngjøres i årene som kommer gjennom OBOS.      

Lær mer på Sintef sin nettside(Lenke ut)

 

Mars 2019

Synes du dette var interessant?

Se flere nyheter her