Hopp til innholdet
Illustrasjonsbilde av penger

Refusjon av eiendomsskatt for 2016 og 2017 i Oslo

Bystyret i Oslo kommune vedtok 4. september 2019 å tilbakebetale hele eiendomsskatten for 2016, og en tredjedel av eiendomsskatten for 2017.

For boligsameier refunderes skatten direkte til seksjonseierne.

For borettslag og boligaksjeselskaper, er det imidlertid boligselskapet som får refundert pengene.

Mange borettslag og boligaksjeselskaper forvaltet av OBOS valgte i 2016/2017 å fordele eiendomsskatten videre på eierne gjennom felleskostnadene, basert på opplysningene i skatteseddelen.

OBOS kan etter avtale med styret bistå med å refundere den tilbakebetalte skatten videre til de enkelte andelseierne/aksjeeierne i disse boligselskapene, i samsvar med hva som ble krevd inn fra eierne i 2016 og 2017.

Dette arbeidet vil bli fakturert etter medgått tid. For de boligselskapene hvor dette er aktuelt, kommer vi tilbake til styret med nærmere informasjon i løpet av høsten.

Se vedlagt brev fra Oslo kommune.

Synes du dette var interessant?

Se flere nyheter her