OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk
Hopp til innholdet
Illustrasjonsbilde av penger

Refusjon av eiendomsskatt for 2016 og 2017 i Oslo

Bystyret i Oslo kommune vedtok 4. september 2019 å tilbakebetale hele eiendomsskatten for 2016, og en tredjedel av eiendomsskatten for 2017.

For boligsameier refunderes skatten direkte til seksjonseierne.

For borettslag og boligaksjeselskaper, er det imidlertid boligselskapet som får refundert pengene.

Mange borettslag og boligaksjeselskaper forvaltet av OBOS valgte i 2016/2017 å fordele eiendomsskatten videre på eierne gjennom felleskostnadene, basert på opplysningene i skatteseddelen.

OBOS kan etter avtale med styret bistå med å refundere den tilbakebetalte skatten videre til de enkelte andelseierne/aksjeeierne i disse boligselskapene, i samsvar med hva som ble krevd inn fra eierne i 2016 og 2017.

Dette arbeidet vil bli fakturert etter medgått tid. For de boligselskapene hvor dette er aktuelt, kommer vi tilbake til styret med nærmere informasjon i løpet av høsten.

Se vedlagt brev fra Oslo kommune.

Synes du dette var interessant?

Se flere nyheter her