OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk
Hopp til innholdet
Illustrasjon av tre robothoder.

Spør oss – Robos svarer!

Vi jobber med en rådgivningsrobot – en chatbot- som skal være tilgjengelig på det nye Styrerommet.no.

Roboten har fått navn Robos, og vil svare på ofte stilte spørsmål av enkel karakter innen områdene forvaltning, lønn, forsikring og jus - hele døgnet.

For de som ønsker å fordype seg, har vi lenket til aktuelle lovhenvisninger, artikler og brukerveiledninger der det er hensiktsmessig.

Robos erstatter ikke deres personlige rådgiver, men blir nytt tilbud i tillegg til våre vanlige rådgivningstjenester.

I mai tester vi løsningen for et lite utvalg av styreledere / styremedlemmer slik at vi, ved lansering, er trygge på at dette er til hjelp for dere.  

 

April 2019

Synes du dette var interessant?

Se flere nyheter her