Velkommen til salgsmøte for Snipetunet

Nå starter salget av 39 nye leiligheter på Snipetunet på Storøya. For å sikre deg en av disse må du melde deg på og delta på salgsmøtet. Er du forhindret fra å møte opp selv, kan du sende en stedfortreder med signert fullmakt.

Tid og sted for salgsmøtet

Torsdag 29. september kl. 18.00 i OBOS' lokaler i Widerøeveien 5 på Fornebu – Se kart (Google). 

På salgsmøtet får du vite mer om Snipetunet og kjøpsprosessen. Deretter kjøper OBOS-medlemmene bolig etter tur. Den som har vært medlem lengst får velge bolig først. Til slutt får ikke-medlemmer velge og kjøpe bolig etter loddtrekning. De som kjøper bolig på salgsmøtet signerer en forenklet, men bindende kontrakt.

Dette må du ha på plass før salgsmøtet

Finansiering

Vi må vite at du har finansieringen i orden før du kan kjøpe. På salgsmøtet må du derfor ta med et finansieringsbevis, eller telefonnummer til en i banken din som kan bekrefte finansieringen. 

For å kunne bruke forkjøpsretten, må du i tillegg:

• Være OBOS-medlem og ha betalt kontingenten.
• Melde deg på salgsmøtet før det starter.
• Møte opp til salgsmøtet i god tid. 

Vi bruker listen over påmeldte til å registrere deg når du ankommer salgsmøtet. Kommer du for sent må du velge bolig til slutt, uansett om du er medlem eller ikke.

Påmelding