Hopp til innhold
Nærbilde av fasade i flere nyanser på Okensøya.

Med miljøsertifisering kan du være sikker på at boligen er bærekraftig

Strenge klimakrav stilles til byggingen av nye OBOS-boliger. Det kommer deg som kjøper til gode.

Egne klimagassregnskap

– Bakgrunnen for at vi begynte med BREEAM-sertifisering er at vi ønsker å forberede oss på framtida. Boligkjøperne kommer bare til å bli mer opptatte av miljøspørsmål, og da er det viktig å kunne dokumentere det vi gjør, sier Birgitte Molstad, Miljødirektør i OBOS.

45% reduksjon CO2 for bygninger ferdigstilt i 2026, 55% reduksjon i 2030 og 95% reduksjon på bygg ferdig i 2050 i henhold til OBOS referanseverdi og grenseverdier.

Parallelt med de ambisiøse klimamål, har også finansbransjen begynt å ta grep for klimaet. For deg, som boligkjøper, betyr det blant annet at du kan søke om grønt lån i OBOS-banken når du kjøper en BREEAM-NOR-bolig.

BREEAM

 1. BREEAM står for Building Research Establishment‘s Environmental Assessment Method, og er verdensledende på miljøsertifisering av bygg.

 2. For at boligene skal bli BREEAM-NOR-sertifiserte må byggherren oppfylle miljøkrav i ni kategorier: arealbruk og økologi, materialer, helse og innemiljø, energi, forurensning, vann, transport, avfall og ledelse.

 3. Alle boliger OBOS planlegger er fra og med 2019 BREEAM-NOR-sertifisert. Kjøper du en BREEAM-NOR-sertifisert bolig fra OBOS kan du søke om grønt lån i OBOS-banken.

– Finansbransjen ønsker ikke å ta noen risiko, og vil derfor ikke samarbeide med bedrifter som ikke fokuserer på klima og miljø. Finanshusene kom til oss og lurte på hvordan vi dokumenterer at det vi bygger er miljøvennlig. Det var et ekstra element for å få på plass BREEAM, forklarer Molstad.

Et sikkert bevis

Når et bygg bygges etter denne sertifiseringen, er det gjort en del bærekraftige og miljøvennlige valg utover byggeforskriftenes minstekrav. Bygget kan sertifiseres på fem nivåer: «Pass», «Good», «Very Good», «Excellent» og «Outstanding». For hvert nivå øker bærekraftsnivået i bygget.

OBOS har satt seg som mål at byggene skal bli sertifisert på nivået «Very good».

– Dette nivået er godt over byggekravene, sier Viel Sørensen, som er leder for BREEAM i Grønn byggallianse.

 

Grønne fellesområder i front av boligbygg Oksenøya.

Foto av bygg i Oksenøya på Fornebu, som har ambisjoner om å bli BREEAM-sertifiserte boliger.

 

– BREEAM krever ganske mye av et prosjekt, fordi det krever mye dokumentasjon. Samtidig er det en sikkerhet for de som kjøper at de får den kvaliteten de har blitt lovet.

BREEAM ble innført i Norge i 2012, men det er først de siste årene miljøsertifiseringen virkelig har slått rot. Så langt er det 250 ferdige BREEAM-bygg – og rundt 700 under bygging.

– Dette er ikke et sertifikat du kan snakke deg til, men du må vise helt konkret hvordan du har oppnådd det. Det forhindrer grønnvasking, og er et klart og tydelig bevis på at bygget er miljøvennlig. Alle kan påstå at de bygger bærekraftig, men med BREEAM-NOR får du beviset på at de faktisk gjør det, sier Sørensen.

 

Oversiktbilde av boligbygg Oksenøya overfra med fellesområder rundt.

Foto av bygg i Oksenøya på Fornebu. Med BREEAM-sertifisering skal det produseres mindre avfall under byggingen.

Billigere å bo i

Når OBOS begynner å planlegge et bygg, tar det mellom fem og ti år før det står ferdig.

Derfor vil det fortsatt ta noen år før et større utvalg av BREEAM-sertifiserte boliger er til salgs.

Men de første beboerne har allerede flyttet inn i boligprosjektet Oksenøya på Fornebu, som er OBOS’ første nyboligprosjekt med BREEAM-NOR-sertifiseringen.

– Vi ser at beliggenhet og det du har råd til fortsatt er viktigst for kjøperne. Men med økte energipriser og flere som er opptatte av energibruk, tror vi denne sertifiseringen kan bli viktigere enn vi hadde trodd. De som har kjøpt en miljøsertifisert bolig nå, ser betydningen av det helt ned på eget husholdningsbudsjett, sier Birgitte Molstad i OBOS.

Slik tar vi hensyn til miljøet når vi bygger nye hjem

 1. 1. Arealbruk og økologi

  Når vi bygger unngår vi dyrkbar mark og sørger for at boligen din gir minst mulig avtrykk. Vi jobber for at økologien ivaretas gjennom hele byggefasen og har som mål å etterlate tomta bedre enn da vi startet. Plantevalgene skal være stedstypiske og vedlikeholdet godt planlagt.

 2. 2. Materialer

  Vi jobber for mindre helse- og miljøskadelige stoffer i byggene og det brukes aldri tropisk tømmer fra regnskogen. Vår ambisjon er å velge materialer som er robuste for å minimere skader, slitasje og vedlikehold.

 3. 3. Helse og innemiljø

  Vi jobber for mindre helse- og miljøskadelige stoffer i byggene, som sikrer et godt inneklima og riktig temperatur.

 4. 4. Energi

  Gjennom å spare energi sparer vi miljøet. Alle boliger vi bygger får gode systemer for å utnytte energien så godt som overhodet mulig.

 5. 5. Forurensning

  Et godt hjem skal være trygt både for deg, og for omgivelsene. Våre byggemetoder skal medføre minst mulig forurensning til luft og vann, og generere minst mulig støy i byggeperioden.

 6. 6. Vann

  Vi jobber for at alle byggene våre benytter seg av effektive sanitærløsninger og smarte vannsystemer, som bidrar til å få ned forbruket av vann.

 7. 7. Transport

  Vi tilrettelegger for at du kan lade bil og sykkel i umiddelbar nærhet til boligen. I større boligprosjekter etablerer vi også egen, lukket sykkelparkering og egen bil- og sykkeldelingsordning. Der det er mulig vil kort vei til kollektivtilbud gjør det enklere for deg å velge transport som skåner miljøet.

 8. 8. Avfall

  I byggeperioden sorterer, måler og registrerer vi alt avfall slik at mengden reduseres til et minimum. Vi legger også opp smarte løsninger for avfallshåndtering slik at det skal være enkelt for deg å ta over der vi slapp.

 9. 9. Ledelse

  Sertifiseringen krever et prosjektstyringssystem som medvirker til gode prosesser for planlegging og utførelse. I byggeperioden ønsker vi å bruke miljøvennlige materialer, redusere og sortere avfall. I tillegg til å ta hensyn til naboer og miljøet rundt oss.

Mann foran bolig

Jonas ble den første til å bo i en miljøsertifisert bolig fra OBOS

Leiligheten på Fornebu ble inngangen til boligmarkedet for Jonas Haug. Han tror miljøsertifiseringen vil øke verdien av boligen på sikt.

Les mer om Jonas' miljøsertifisert bolig

Grønt boliglån fra OBOS

Grønt boliglån har bankens beste rente, og tilbys alle som kjøper en BREEAM-sertifisert bolig. Priseksempel: 2,70 % rente. 2 mill o/25 år, tot. 2,77 mill. Eff. rente 2,78 %.

Søk om grønt boliglån