Hopp til innhold

Grønt i eget hus

OBOS-konsernet legger vekt på å redusere konsernets CO2-utslipp per årsverk.

Det blir hvert år utarbeidet et klimaregnskap for hovedkontoret og for avdelingskontorene som er blitt miljøfyrtårnsertifisert, basert på metodikken som brukes i Miljøfyrtårn-ordningen. Beregningen tar hensyn til CO2-utslipp som skyldes flyreiser og bilbruk, samt energibruk tilknyttet eiendomsmassen.

Med utgangspunkt i klimagassregnskapet fra Miljøfyrtårn-ordningen, samt innhenting av data fra alle våre eiendommer, kan vi fra og med 2018 si at OBOS’ hovedkontor og regionskontorer i Norge er klimanøytrale. OBOS har opprinnelsesgarantier for all strøm benyttet i våre lokaler, samt i alle fellesarealer i våre bygg. For det resterende utslippet kjøper vi kvoter.

Energioppfølging, vannforbruk og avfallshåndtering

OBOS har som mål å bli bedre på kildesortering av avfall, samt å bruke mindre energi og drikkevann. Som et ledd i driften av eiendomsmasse i Norge blir energiforbruk, kildesorteringsgrad og vannforbruk kontrollert ukentlig opp mot fastlagte mål for den aktuelle eiendommen. 

Papirforbruk

OBOS-konsernet arbeider for å redusere papirforbruket, blant annet ved å legge til rette for elektronisk utveksling av informasjon og dokumentasjon. I tillegg benyttes i stor grad digitale møter og selvbetjente kundeløsninger. Det er innført en «follow you»­løsning på alle nye kopimaskiner og tosidige utskrifter som standard. I OBOS benyttes miljømerket papir og kontorrekvisita. OBOS har en innkjøpsveileder som skal bidra til å sikre at dette blir fulgt opp framover. 

Bilbruk og reisevirksomhet

OBOS har redusert bruken av firmabiler og har etablert lånebiler og sykler som de ansatte kan bruke. I tillegg har OBOS installert elbillading i sine parkeringshus slik at ansatte har mulighet til å benytte elektrifiserte kjøretøy. Hvert år utarbeider OBOS en Klima og miljørapport for hvert regionskontor.

Denne kan bestilles fra obos@obos.no, merk forespørselen med hvilket kontor det gjelder.