Foto av scenen sett fra publikumsperspektiv fra OBOS på Månen 2022.

OBOS-konserter

Til sommeren blir det nye konserter, og nye muligheter for å søke om midler til kulturtiltak for barn og unge.

I sommer arrangerer vi konserter rundt om på Østlandet.

OBOS gir tilbake til samfunnet, og vi deler ut billettinntektene til ideelle prosjekter innen kultur for barn og unge. 

Følg med for informasjon om konsertene og skjema for å søke om midler.