Hopp til innhold

Norges første selvkjørende buss

Sommeren 2018 satte OBOS opp en rute med selvkjørende busser på Fornebu.

Hvordan gikk det da 10 000 passasjerer testet selvkjørende buss?

Over 10 000 nysgjerrige passasjerer fikk teste ny teknologi da Norges aller første selvkjørende badebuss rullet ut på veien i juni 2018. Pilotprosjektet var gjort mulig takket være vårt samarbeid med Acando, Nobina, Ruter og Bærum kommune.

Torsdag 22. november 2018 inviterte vi til oppsummering og refleksjon. Hva hadde vi lært og hvordan ble bussene tatt imot av passasjerer, medtrafikanter og naboer? Hva vil selvkjørende teknologi bety for oss om bare få år? Påvirker det hvordan OBOS planlegger ny boligbygging?

Her er presentasjonene

Sammen om fremtidens løsninger, ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog

Daniel Kjørberg Siraj Frokostmøtet selvkjørende buss 221118

Hvordan få godkjent er kjøretøy uten ratt og pedaler Frode Kjos

Hvordan ble selvkjørende buss mottatt av lokalsamfunnet på Fornebu Harald Martin Myhre Ruter

Brukerundersøkelse selvkjørende buss Fornebu (distribusjon)

Bussene fraktet badegjester i skytteltrafikk fra mandag 18. juni og alle dager mellom kl. 10 og 18 i hele sommer. Turen startet ved torget utenfor Fornebu S, i forlengelsen av 31-bussen fra Oslo, og gikk ut mot Storøyodden badeplass og tilbake. Alle fikk bruke bussen helt gratis.

Bussens rute

Holdeplassene var godt skiltet og lett å få øye på. Kom du med 31-bussen fra Oslo, fant du holdeplassen på motsatt side av Fornebu S. Neste stopp var ved Storøya skole, før endestasjonen ved bommen på Storøya. Deretter gikk bussen i retur tilbake til Fornebu S. Bussen gikk hvert 10. minutt, hver dag hele uken.

En sikker trafikkant

Bussen er en meget sikker trafikant. Denne typer buss er utstyrt med åtte kameraer og stopper hvis det skulle komme en hindring i veien. Hastigheten var satt til maks 12 km/t, og bussen tar inntil 6 passasjerer. Det var en vert ombord for å ønske passasjerene velkommen.

Hvorfor OBOS?

OBOS ville lære hvordan selvkjørende busser fungerte i byområder. Vi haddde ingen planer om å drive busselskap på fast basis, men vi ville ligge i forkant av utviklingen. Kanskje kan selvkjørende busser løse et transportbehov eller et trafikkproblem i framtiden? Og kanskje får det konsekvenser for hvordan og hvor vi skal bygge boliger.

Akkurat denne strekningen ble valgt fordi vi vet at det ofte er for få parkeringsplasser ved Storøyodden badeplass på de varmeste dagene. Med buss til Storøyodden håpet vi at flere ville dra på stranden uten å bruke bil. Et av hovedspørsmålene vi stilte oss er nemlig om slike busser, kombinert med bil- og sykkeldelingsordninger, kan gjøre det mulig å klare seg uten privatbilen.

Samarbeidspartnere

Heldigvis hadde vi fått med oss samarbeidspartnere som hjalp oss med å legge til rette for at vi kunne sette opp bussruter på Fornebu. Prosjektet ble gjennomført med støtte fra Bærum kommune, konsulentselskapet Acando og Ruter. Alle er ivrig etter å få testet selvkjørende busser i rute. Ansvarlig operatør for dette pilotprosjektet er Nobina.

Lurer du på noe? Kontakt oss her.

Norges første selvkjørende badebuss

Sommeren 2018 satte OBOS en selvkjørende buss i rute på Fornebu for å lære hvordan selvkjørende busser fungerer i byområder.

Spørsmål og svar om pilotprosjektet 2018

Hvordan prøve bussen?

Alle kan bruke bussen. Du kan gå av og på der du ønsker.

Bussen går i rute mellom kjøpesenteret Fornebu S og Storøya badeplass. Bussen stopper også ved Storøya skole.

Bussen går i juni, juli og august. Bussen går alle dager mellom kl. 10 og 18. Ruten tar omtrent ti minutter.

Det er helt gratis å bruke bussen.

Bussen tar 6 passasjerer om gangen.

Det er en vert ombord for å ønske deg velkommen. Verten passer på at antall passasjerer ikke overstiger maks tillatte antall. Verten kan også svare på spørsmål du måtte ha.

Det er tre holdeplasser hver vei. Holdeplassene er godt skiltet og lett å få øye på. Kommer du med 31-bussen fra Oslo, finner du holdeplassen på motsatt side av Fornebu S. Neste stopp er ved Storøya skole, før endestasjonen ved bommen på Storøya. Deretter går bussen i retur tilbake til Fornebu S.

Det er parkeringsplasser på den ene siden av Lomviveien. Du kan også parkere i parkeringshuset på Fornebu S.

Det er satt opp skilt for busstopp i snuplassområdet i enden av Lomviveien og markert tilsvarende i veien. Ellers har ingen tilpasninger vært nødvendig.

Ja, bussen er tilrettelagt for bevegelseshemmede med elektronisk rampe for barnevogn og rullestol.

Barn kan trygt ta bussen, hvis barnet ellers er gammelt nok til å ferdes alene. Det vil alltid vil være en voksenperson tilstede som vert på bussen under pilotprosjektet.

Ja, det er tillatt med kjæledyr om bord på bussen.

Hvordan fungerer selvkjørende kjøretøy?

En selvkjørende buss er en buss som kjører uten fører. Bussen styres av avansert teknologi. Teknologien er godt testet og utprøvd slik at bussen er en trygg trafikant. Et annet ord som brukes om selvkjørende kjøretøy er autonome kjøretøy.

I dette pilotprosjektet er makshastigheten satt til 12 km/t. Teknisk sett har bussen mulighet til å gå fortere.

Reaksjonstiden vil være tilnærmet lik null fordi bussen har flere kameraer og sensorer som overvåker 360 grader rundt bussen, og ved hindringer vil bussen stoppe. Med denne typen kjøretøy på veiene er det forventet at antall farlige situasjoner og trafikkulykker vil bli sterkt redusert. Ifølge internasjonale og nasjonale undersøkelser kan antallet ulykker bli redusert med opptil 90 prosent.

I januar 2018 det ble åpnet for utprøving av selvkjørende kjøretøy på norske veier. Link til regelverket.

Bussene drives av en elektrisk motor og er svært miljøvennlig. Bussene lades på kvelden og natten.

Hvordan er pilotprosjektet organisert?

OBOS har fått med flere samarbeidspartnere i dette pilotprosjektet med selvkjørende busser på Fornebu. Prosjektet gjennomføres med støtte fra Bærum kommune, konsulentselskapet Acando og Ruter. Alle er ivrig etter å få testet selvkjørende busser i rute. Ansvarlig operatør for bussene i dette pilotprosjektet er Nobina.

OBOS har ingen konkrete planer om andre områder på nåværende tidspunkt. Men gjennom et samarbeid med blant annet Ruter har OBOS kartlagt hvilke områder som egner seg som testområder for selvkjørende busser. Fornebu utpekte seg som spesielt egnet, men også andre områder kunne ha vært aktuelle, for eksempel Romsås, Ulven eller Lambertseter. Der har vi sett på om selvkjørende busser kan erstatte såkalte matebusser som går fra der folk bor og til kollektivknutepunkter.

OBOS er prosjekteier og finansierer mesteparten av prosjektet.

Ruter ble invitert inn av OBOS som samarbeidspartner. Ruter bistår med kompetanse om kollektivtrafikk og har ansvaret for gjennomføringen av en spørreundersøkelse for å forstå holdninger og reisemønster knyttet til selvkjørende kjøretøy. Formålet er å hente erfaringer før de etablerer sine egne pilotprosjekter.

Nobina drifter bussene og har med en vert om bord på bussen.

Pilotprosjektet er i tråd med Bærum kommunes klimamål. Kommunen har lagt godt til rette for at pilotprosjektet kan starte nettopp på Fornebu.

Acando er prosjektleder i dette prosjektet, og bistår i alle fasene; fra å definere tjenestetilbud, til å tilrettelegge og gjennomføre piloten. Acando har omfattende kunnskap om digitaliseringen av samferdselssektoren, og har gjennom demonstratorer ervervet betydelig erfaring på hvordan selvkjørende teknologi bør implementeres og benyttes. Den selvkjørende bussen har blitt omtalt som «Acando-bussen». Acando er imidlertid ikke en bussoperatør, og er primært en rådgiver innen intelligente transportsystemer.

Acando står bak introduksjonen av selvkjørende minibusser til Norge og har markedets mest kompetente miljø innen Smart Mobility og autonome transportløsninger. Acando har de siste to årene prosjektert og gjennomført en rekke demonstratorer i Norge. Prosjekteringen av disse har gitt Acando svært god erfaring på hvordan selvkjørende teknologi bør implementeres og brukes på best mulig måte, noe som gjør Acando til en naturlig partner som pilotprosjektet til OBOS.

Hvorfor tester OBOS selvkjørende kjøretøy?

OBOS vil lære hvordan selvkjørende busser fungerer i byområder. Utprøving av selvkjørende busser er en del av satsingen OBOS gjør på smarte byer og mobilitet, sammen med tilrettelegging for sykkel- og bildeling. Et av hovedspørsmålene vi stiller oss er om slike busser, kombinert med bil- og sykkeldelingsordninger, kan gjøre det mulig å klare seg uten privatbilen. Kanskje kan selvkjørende busser løse et transportbehov eller et trafikkproblem?

Nei, OBOS har ikke planer om å drive busselskap på fast basis.

Akkurat denne strekningen er valgt fordi vi vet at det ofte er for få parkeringsplasser ved Storøyodden badeplass på de varmeste dagene. Med buss til Storøyodden håper vi at flere vil dra på stranden uten å bruke bil. Bærum kommune svært høye klimamål og dermed hatt et ønske om å teste ut slike kjøretøy i sin kommune. Dessuten er Fornebu et område der OBOS har bygget veldig mange boliger, og det bor mange OBOS-medlemmer på Fornebu.

Noen år fram i tid vil den private bilen sannsynligvis ikke være det beste framkomstmiddelet i norske byer. Det vil komme andre transportmidler som er mer effektive og som ikke trenger en privat parkeringsplass. OBOS ønsker å teste ut hvilke kjøretøy som fungerer bra i byområder og tester derfor selvkjørende buss som et alternativt transportmiddel. Selvkjørende busser, kombinert med annen kollektivtransport, kan gi oss et effektivt og sømløst kollektivsystem slik at du lettere kan forflytte deg inn til sentrum eller til kollektivknutepunktene. Et boligområde som i dag ligger noen kilometer fra et kollektivknutepunkt, kan oppleves som mer sentralt dersom selvkjørende minibusser knyttes sammen med det eksisterende kollektivnettet. Dette kan igjen resultere i mindre press i byene, og gjøre det mer attraktivt å bo utenfor byen.

De intelligente transportsystemene og autonome løsningene kommer raskere enn mange tror. Det er derfor viktig at aktører innen eiendomsutvikling, byplanlegging, transport og liknende tilrettelegger for dette i sine planer. Mange etablerte og flere nye aktører posisjonerer seg i den fremtidige verdikjeden for autonom transport.