Hopp til innhold
Espen Aleksander Lindkjølen

Setter innovasjon i system

Innovasjon er mer enn en rekke tilfeldige oppfinnelser. – For oss handler det om å jobbe systematisk over tid.

Det sier Espen Aleksander Lindkjølen. Han er prosjektleder for innovasjon og forretningsutvikling i OBOS, og har vært med på å sette et ekstra trykk på arbeidet det siste året.

– Innovasjon er et begrep som rommer mye. Vi bruker det både om å forbedre noe, og om å utvikle noe helt nytt, sier han.

Å hele tiden fornye seg er viktig for OBOS sin utvikling, for å kunne levere det omverdenen forventer og litt til. Innovasjon handler om å utvikle konsepter som skaper reell verdi.

Utforsker ideer

Lindkjølen jobber i innovasjonsteamet, en liten enhet med tre ansatte. Hans rolle er å lete etter og utforske, nye forretningsideer på vegne av konsernet. Ikke minst er han arkitekten bak «Mølla», en egenutviklet tilnærming og metode OBOS bruker i innovasjonsarbeidet. Mer om den senere.

Når en medarbeider oppdager et potensial for forbedring på sitt område, kan han eller hun kontakte innovasjonsteamet for å få hjelp til å utrede nye ideer. Foto: Charlotte Wiig

Medarbeiderne er nøkkelen

Innovasjonsarbeid starter ikke med en ferdig forretningsidé, men med en medarbeider som ser et potensial for forbedring på sitt område, eller med et kreativt arbeid rundt et tema.

– Vi går ofte inn som prosjektledere, bistår med å kna ideer og utrede forslag til løsninger, før resultatet presenteres for beslutningstakere i riktig fora. I OBOS skal det være lav terskel for å ta kontakt og starte dialogen rundt noe som kanskje kan bli til noe stort, forteller han.

Som oftest forblir eierskapet til innovasjonsprosjektene i forretningsområdene.

– Vi ønsker å knytte utviklingsprosjekter tett mot kjernevirksomheten og konsernets strategi og mål. Det er noe av nøkkelen til suksess, mener han.

Mølla – en systematisk tilnærming

– Vi skal ikke utvikle noe bare fordi det er nytt, eller bare fordi vi kan. All utvikling skal bringe oss nærmere de overordnede målene våre, presiserer han. – Vi skal heller ikke overlate innovasjon til den som tilfeldigvis er flinkest til å presentere ideene sine, og så bare kjøre på med å bygge nye produkter og tjenester basert på en godt fremført presentasjon.

Det som utvikles skal være lønnsomt, gjennomførbart og gi relevant kundeverdi – uten å utgjøre for stor risiko underveis.

Gjennom metoden «Mølla», utviklet i og for OBOS, testes ideer og hypoteser trinnvis.

Mye av tiden går med til å holde seg oppdatert - og til å inspirere andre. Foto: Mariana Bassani.

Ideer kvernes i Mølla

Det viktigste med Mølla er å komme raskt i gang under kontrollerte omstendigheter, slik at ideene ikke drukner i interne utredinger og prat. Resultatet gir grunnlag for å ta informerte beslutninger om veien videre.

– Vi kan ha masse gode ideer til produkter og tjenester vi tror medlemmene og kundene vil sette pris på, men vi kan ikke vite det sikkert før vi har testet, før vi har bekreftet eller avkreftet hypotesene våre, forklarer han.

Mølla minimerer risikoen for å utvikle noe ingen trenger, eller å utvikle noe som "koster mer enn det smaker".

Hypotesebasert testing

– Noe av det første vi gjør er å lage en beskrivelse av hvilke problemer den nye ideen kan være med på å løse, eller hvilke muligheter den representerer. Deretter lages en enkel beskrivelse av selve løsningen og forretningsmodellen. Svarene utgjør hypotesene som deretter skal testes.

Testene gir svar på hvordan produktet eller tjenesten må være for å ha relevans i markedet, om det er betalingsvilje der ute, hvilken pris man kan ta, hvor mange og hvilke kunder som er interessert.

– Ikke minst er det viktig å finne ut hvilke kostnader og hvilken teknologi det vil kreve å utvikle produktet, sier Lindkjølen.

Mange ideer skal stoppes underveis

For hvert trinn i Mølla er det lagt inn en retrettmulighet.

– Hvis vi oppdager at ideen ikke fører i den retningen vi ønsker, justerer vi konseptet eller legger prosjektet til side.

Ifølge Lindkjølen skjer nettopp det ofte. Han anslår at bare en av ti ideer fører helt fram til ferdig kommersielt produkt. De resterende ni blir lagt til side.

– Jeg har jobbet i OBOS i ett år, og allerede er 10 ideer lagt i skuffen. Heldigvis jobber vi også med konsepter som ser lovende ut, som kan gå hele veien.

– Økonomisk bærekraftig blir det først når den ene ideen blir så vellykket at den betaler for utforskingen av de ni andre. Den systematiske tilnærmingen vil skape store verdier over tid og vil kunne lede til "the next big thing", forteller han.

Lindkjølen ser store ringvirkninger av å jobbe på tvers av avdelinger.

– Vi opplever stadig at ideer er med på å inspirere til å tenke nytt på flere områder og at nye ideer oppstår som en dominoeffekt av det vi holder på med. Effektene kan være vanskelig å kvantifisere direkte, men over tid er jeg overbevist om at dette er med på å flytte OBOS fremover, sier Lindkjølen.

OBOS Nærkontor

Akkurat nå jobber Lindkjølen med et prosjekt som er på vei inn i en av Møllas siste faser. Pilotprosjektet, som har fått navnet «OBOS Nærkontor», skal testes i markedet, på reelle kunder.

For å få testet konseptet med nærkontor så reelt som mulig i pilotfasen, må fasilitetene være gode. Her på befaring i lokalene som skal bli OBOS Nærkontor i Kværnerbyen. Foto: Ane Larsson.

– Denne fasen er veldig spennende. Det er først nå vi får vite om ideen vår er utviklet godt nok til å bli noe folk opplever som så verdifullt at de vil ta det i bruk og er villige til å betale for det. Vi har en rekke hypoteser som skal bekreftes eller avkreftes i pilotperioden før vi konkluderer om vi bør satse videre eller ei, sier han.