Søk om støtte

Billettinntektene til OBOS i Hagen går uavkortet til ideelle prosjekter innen kultur for barn og unge i Tønsberg-området.

 Marked

Søknadsfrist er 5. august. Vi deler ut midlene til mottakerne 10 september på Gjenbruksdagen i Tønsberg sentrum.

I OBOS jobber vi for å gi tilbake til medlemmene våre og vi har lang tradisjon for å støtte kulturlivet. 

Søk om midler til et prosjekt som støtter barn og unge eller kulturlivet i Tønsberg i skjemaet nedenfor.

Søknadsfrist: Søknadsfristen har gått ut.