Etablering av nytt boligselskap

Vi hjelper utbyggere, entreprenører, meglere og advokater til hele eller deler av etableringen. Ta kontakt med oss i dag!

Vi følger boligselskapet fra prosjekt til drift, og bistår både ved valg av selskapsform og styringsmodeller for fellesareal. 

I tillegg hjelper vi til med vurdering av avtalerettslige forhold som kan være aktuelle ved etablering av næringsseksjoner, parkeringshus, vel, eller lignende. Det er ofte en fordel at avtaler som skal regulere forhold mellom beboere utformes før leilighetene selges.

En praktisk organisering av eiendommene er til det beste for både nåværende og fremtidige eiere.

Vi tilbyr blant annet

  • Utforming av vedtekter for borettslag, eierseksjonssameier og tingsrettslige sameier.
  • Forslag til driftsbudsjett for alle typer boligselskaper.
  • Forslag til nivå på felleskostnadene.
  • Stiftelse av borettslag.
  • Konstituering av eierseksjonssameier, borettslag og andre boligrelaterte organisasjonsformer.
  • Innkalling og gjennomføring av konstituerende møte med protokollførsel.
  • Registrering av selskapene i foretaks-/enhetsregisteret i Brønnøysund.
  • Seksjonering.
  • Bistand til utarbeidelse av fellesobligasjon.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

Alle våre tilbud blir tilpasset kundens behov, og vi legger stor vekt på et effektivt og fleksibelt samarbeide. Ring oss på tlf.  22 86 59 99, eller send oss en e-post.