Garantert betaling av felleskostnader

Vi tilbyr borettslag som forvaltes av oss garantert betaling av felleskostnader, etter gitte kriterier og søknad. Det gir trygghet!

Avtalen innebærer at

  • OBOS betaler borettslaget summen av de månedlige felleskostnadene, både drifts- og kapitalkostnader, på en fastsatt dato hver måned.
  • OBOS overtar ansvaret for innkreving av felleskostnadene i sin helhet, samt overta risikoen for tap ved mislighold.
  • OBOS overtar borettslagets legalpant i andelen.

Fordeler

  • Styret slipper å sette opp felleskostnadene som følge av at noen andelseiere ikke betaler fellesutgiftene, og man risikerer derfor ikke å måtte betale naboens felleskostnader.
  • Styret vet til enhver tid når inntektene godskrives konto.
  • Faste inntekter gir en enklere likviditetsstyring.
  • Borettslaget blir mer attraktivt for kjøpere.

Hva koster avtalen?

Prisen settes individuelt og avhenger av størrelsen på felleskostnadene. Pr. i dag ligger prisen på 0,5 % - 1,5 % av de årlige felleskostnadene. Dere betaler et etableringsgebyr på kr 5 000,-. I tillegg kommer tinglysningsgebyr. 

Kontakt oss

Har du spørsmål? Kontakt oss på tlf. 22 86 59 99, eller send oss en e-post.