HMSmodulen.no

Det kan være vanskelig å få oversikt og gode rutiner for det viktige helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS). Vi tilbyr en enkel, elektronisk HMS-løsning som kan tilpasses til den enkelte kunde.

OBOS har utviklet en ny, elektronisk HMS-løsning som erstatter den gamle papirutgaven. På denne måten blir HMS-arbeidet betydelig enklere og mer oversiktlig for alle som sitter i styret. Verktøyet kan enkelt skreddersys etter deres behov.

I HMSmodulen kan dere blant annet

  • Velge relevante områder og oppgaver etter bygningsmasse og behov
  • Planlegge lovpålagte oppgaver og aktiviteter
  • Få varsling på e-post
  • Legge opp rutiner for kontrollrunder og vedlikehold
  • Få hjelp til organisering og utførelse av oppgavene
  • Ut fra innstillinger og risikovurdering lage enkle rapporter
  • Ha full oversikt over gjennomførte og kommende oppgaver

I tillegg vil dere få tilgang til generell informasjon om HMS-arbeid, rutiner, sjekklister og forslag til ansvarsfordeling. Løsningen er utviklet av OBOS.

Kontakt oss

Har du spørsmål angående HMSmodulen? Kontakt oss på tlf. 22 86 59 99, eller send oss en e-post.