IN-ordning

Borettslag som forvaltes av oss, kan få tilbud om Individuell Nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning).

Det betyr at hver enkelt andelseier får mulighet til å helt eller delvis å betale inn sin del av borettslagets fellesgjeld, og dermed få lavere felleskostnader.

Må tas opp på generalforsamlingen

Andelseiere kan først benytte IN-ordning når den er vedtatt av generalforsamlingen i borettslaget, og avtalen med OBOS har blitt signert. Alle eiere får mulighet til å betale inn et minimumsbeløp på kr 60.000,- inntil to ganger i året, forutsatt at lånet har flytende rente. 

 

Reduserte fellesutgifter

Hvis en andelseier velger å bruke muligheten til å innbetale innenfor IN-ordningen, vil han eller hun få redusert sine månedlige felleskostnader tilsvarende reduksjonen i renter og avdrag på fellesgjelden.

Det er borettslaget som står ansvarlig for fellesgjelden overfor banken. Andelseiere som betaler inn via IN-ordningen vil få sikkerhet for sin innbetaling via pantedokumentet som er tinglyst på eiendommen.

Kontakt oss

Har du spørsmål? Kontakt oss på tlf. 22 86 59 99, eller send oss en e-post.