Hopp til innholdet

Garantert betaling av felleskostnader

Faste inntekter gir økt forutsigbarhet og redusert risiko i borettslaget.

Med garantert betaling av felleskostnader overtar vi ansvaret for innkrevingen av alle felleskostnader i borettslaget. Den totale summen av kostnadene blir da betalt inn til selskapets konto på en fastsatt dato hver måned.

Større forutsigbarhet

Garantert betaling av felleskostnader betyr at styret kan planlegge tiltak og styre likviditeten i selskapet med med mye større forutsigbarhet. Risikoen blir også redusert, og styret slipper for eksempel å sette opp felleskostnadene som følge av uteblitte betalinger.

Hva koster det?

Prisen på avtalen avhenger av størrelsen på felleskostnadene, men ligger generelt mellom 0,5-1,5 % av det totale årlige beløpet, i tillegg til etablering- og tinglysingsgebyr.

Alle borettslag og sameier som er forvaltet av OBOS kan søke om garantert betaling av felleskostnader. Ta kontakt med oss for mer informasjon.