Hopp til innholdet

Individuell nedbetaling av fellesgjeld

Individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning) gir reduserte felleskostnader.

Noen andelseiere foretrekker å nedbetale på sin del av fellesgjelden i borettslaget individuelt, også kjent som «IN-ordning». De vil da unngå eller få lavere renter og avdrag på fellesgjelden, og få redusert sine månedlige felleskostnader. Tilsvarende ordning finnes også for sameier.

Tilrettelegging og vedtak

Vi kan hjelpe styret med å tilrettelegge for individuell nedbetaling for de eierne som ønsker seg det. IN-ordningen må vedtas i generalforsamlingen før en avtale signeres en avtale med OBOS.

Sikkerhet

Det vil fortsatt være borettslaget som står ansvarlig for fellesgjelden overfor banken. Andelseierne som velger å betale individuelt vil få sikkerhet for sin innbetaling via pantedokumentet som er tinglyst på eiendommen.

Alle borettslag og sameier som er forvaltet av OBOS kan få tilbud om individuell nedbetaling av fellesgjeld. Ta kontakt med oss for mer informasjon.