Kursoversikt

Vi tilbyr mange relevante kurs for deg som er styremedlem, både i Oslo og i regionene.

Sted i landet

Oktober 2019

22. okt

Tirsdag

Juss i boligselskaper

Kl 17.00

Vanskelig å orientere seg i jungelen av regler og bestemmelser? Juridisk avdeling i OBOS vil på dette kurset lede deltagerne gjennom ulike problemstillinger som bla. vedlikehold og mislighold.

24. okt

Torsdag

Inneklima (radon) og bygningsmessige tiltak i egen leilighet

Kl 17.00 - Oslo

Kurset beskriver de vanligste problemområdene og hvilke tiltak som bør iverksettes. Du får tips til hvordan du kan informere beboere om riktig bruk av boligen og hva de må tenke på ved endringer i leilighetene.

24. okt

Torsdag

Økonomi i boligselskap

Kl 17.30 - Fredrikstad

Kurset gir deg grunnleggende forståelse av budsjettet, regnskapet og årsoppgjøret, så du er bedre rustet til å forvalte økonomien i boligselskapet.

28. okt

Mandag

Elbil i boligselskapet

Kl 17.00 - Oslo

Fortsatt er det mange som ikke har startet på ladejobben i borettslag og sameier. Det kan være lurt å sette seg inn i hvilke muligheter som finnes før man bestemmer seg for hvilke løsninger man skal gå for.

30. okt

Onsdag

Kommunikasjon

Kl 17.00 - Oslo

Som styremedlem kan du få behov for kompetanse om møtekultur, samarbeid, kommunikasjon og konflikthåndtering. Kom på kurs og lær mer om disse temaene!

November 2019

4. nov

Mandag

Livreddende førstehjelp

Kl 17.00 - Oslo

Hva gjør du dersom en beboer faller om? Førstehjelp er noe alle bør kunne. På et førstehjelpskurs vil du lære deg hva du skal gjøre i kritiske situasjoner. På dette kurset gir vi deg verktøyene som kan redde liv.

7. nov

Torsdag

Mislighold

Kl 17.00 - Oslo

Vi vet at oppfølging av mislighold kan være en vanskelig oppgave for styrene, og har derfor utviklet dette kurset for at styremedlemmene skal bli trygge på anvendelsen av regelverket.

11. nov

Mandag

Tilstandsvurdering og vedlikeholdsplanlegging

Kl 17.00 - Oslo

Fortløpende tilstandsvurdering og et godt planlagt vedlikehold er av stor betydning for alle i boligselskapet. På kurset ser vi nærmere på ulike vedlikeholdsområder, peker på risikomomenter og gir deg tips til hvordan styret best kan forebygge skader.

13. nov

Onsdag

HMS-internkontroll i boligselskaper

Kl 17.00 - Trondheim

Hvordan bør helse, miljø og sikkerhetsarbeidet drives? På kurset kartlegger risiko og ansvar samt viser hvor viktig det er å ta HMS på alvor i boligselskapet.

13. nov

Onsdag

Mobilfotografering

Kl 17.00 - Oslo

Dårlige bilder på nett og sosiale medier er nesten verre enn ingen bilder. Kurset er for deg som vil ta gode bilder med mobilen, som kan brukes på nettsider, sosiale medier og til dokumentasjon.

Desember 2019

3. des

Tirsdag

Introduksjon til Styrerommet.no

Kl 16.30 - Oslo

Styrerommet.no gjør det enkelt å håndtere økonomi, gjennomføre HMS og avholde styre- og årsmøter. Vi tar en gjennomgang av innholdet. Denne ettermiddagen vil vi se på funksjonaliteten i Styrerommet.no.