Kursoversikt

Vi tilbyr mange relevante kurs, både i Oslo og i regionene, for deg som er styremedlem. Se oversikt og meld deg på her.

Kurskatalog høsten 2018 - Oslo 

Klasseromskurs – September

26.

SEP

Herborvi.no - hjemmesideløsning for boligselskap

Onsdag 26. sep 2018 kl. 17:00 - 21:00
Kurset forholder seg til løsningen Herborvi.no og er praktisk lagt opp, slik at funksjonene i verktøyet blir gjennomgått. Målet er at du skal kunne gå hjem å lage en hjemmeside etter endt kurs.

26.

SEP

Vestfold: Praktisk kurs i budsjettering og...

Onsdag 26. sep 2018 kl. 17:30 - 20:30
Blant styrets viktigste lovpålagte oppgaver er å forvalte selskapets økonomi. Kurset gir deg grunnleggende forståelse av budsjettet, regnskapet og årsoppgjøret.

27.

SEP

Økonomi i boligselskaper

Torsdag 27. sep 2018 kl. 17:00 - 21:00
Kurset gir deg grunnleggende forståelse for budsjettet, regnskapet og årsoppgjøret. Dette kurset gir praktisk opplæring i budsjettering og regnskap. Deler av kurset vil bestå av gruppeoppgaver.

Klasseromskurs – Oktober

9.

OKT

Stor-Bergen: Praktisk budsjettering og økonomistyring i...

Tirsdag 9. okt 2018 kl. 17:00 - 20:00
Er du en av mange styremedlemmer som synes regnskapsrapporter er vanskelige å forstå og at også budsjett er litt ullent? På dette kurset er målet at ikke-økonomer skal få en forståelse av regnskap og budsjettering slik at dette ikke lenger virker så «skummelt».

9.

OKT

Mislighold

Tirsdag 9. okt 2018 kl. 17:00 - 20:00
Vi vet at oppfølging av mislighold kan være en vanskelig oppgave for styrene, og har derfor utviklet dette kurset for at styremedlemmene skal bli trygge på anvendelsen av regelverket.

11.

OKT

HMS - internkontroll i boligselskaper

Torsdag 11. okt 2018 kl. 17:00 - 21:00
Hvordan bør helse, miljø og sikkerhetsarbeidet drives? På kurset gjennomfører vi en vernerunde, kartlegger risiko og ansvar samt viser hvor viktig det er å ta HMS på alvor i boligselskapet.

15.

OKT

Grunnleggende Excel

15. okt 2018 kl. 17:00 - 22. okt 2018 kl. 20:00
Excel er et nyttig verktøy når budsjett og regnskap skal settes opp. Lær hvordan du kan få mest mulig ut av programmet. Kurset er grunnleggende og går over to dager, 15. og 22. oktober.

17.

OKT

Bergen: HMS-internkontroll i boligselskaper

Onsdag 17. okt 2018 kl. 17:00 - 21:00
Hvordan bør helse, miljø og sikkerhetsarbeidet drives? På kurset gjennomfører vi en vernerunde, kartlegger risiko og ansvar samt viser hvor viktig det er å ta HMS på alvor i boligselskapet.

17.

OKT

Praktisk likviditetsstyring

Onsdag 17. okt 2018 kl. 17:00 - 20:00
Økonomi og likviditetsstyring er blant styrets viktigste arbeidsoppgaver, både med tanke på daglig drift og ved større avgjørelser der det er viktig med kostnadskontroll og aktiv økonomistyring.

24.

OKT

HMS - internkontroll i boligselskaper

Onsdag 24. okt 2018 kl. 17:00 - 21:00
Hvordan bør helse, miljø og sikkerhetsarbeidet drives? På kurset gjennomfører vi en vernerunde, kartlegger risiko og ansvar samt viser hvor viktig det er å ta HMS på alvor i boligselskapet.

25.

OKT

Forsikring

Torsdag 25. okt 2018 kl. 17:00 - 20:00
Forsikring oppleves av mange som et komplisert område, og vi erfarer at det er en rekke spørsmål knyttet til dette. Dette kurset er for de som ønsker å oppdatere seg på forsikringsfeltet.

30.

OKT

Tilstandsvurdering og vedlikeholdsplanlegging

Tirsdag 30. okt 2018 kl. 17:00 - 20:00
Fortløpende tilstandsvurdering og et godt planlagt vedlikehold er av stor betydning for alle i boligselskapet. På kurset ser vi nærmere på ulike vedlikeholdsområder, peker på risikomomenter og gir deg tips til hvordan styret best kan forebygge skader.

Klasseromskurs – November

1.

NOV

Juss i borettslag

Torsdag 1. nov 2018 kl. 17:00 - 21:00
Som styremedlem kan du komme opp i saker som må løses ved hjelp av juridiske retningslinjer. På dette kurset vil juridisk avdeling i OBOS ta for seg spørsmål knyttet til styrets juridiske plikter og rettigheter.

7.

NOV

Kommunikasjon

Onsdag 7. nov 2018 kl. 17:00 - 21:00
Som styremedlem kan du få behov for kompetanse om møtekultur, samarbeid, kommunikasjon og konflikthåndtering. Kom på kurs og lær mer om disse temaene!

8.

NOV

Herborvi.no - hjemmesideløsning for boligselskap

Torsdag 8. nov 2018 kl. 17:00 - 21:00
Kurset forholder seg til løsningen Herborvi.no og er praktisk lagt opp, slik at funksjonene i verktøyet blir gjennomgått. Målet er at du skal kunne gå hjem å lage en hjemmeside etter endt kurs.

13.

NOV

Juss i boligsameier / ny eierseksjonslov

Tirsdag 13. nov 2018 kl. 17:00 - 21:00
Juridisk avdeling i OBOS vil på dette kurset lede deltagerne gjennom ulike problemstillinger som reguleres av den nye eierseksjonsloven. Temaer er bla. bruksrett, vedlikeholdsplikt, mislighold, salg og utleie.

15.

NOV

Inneklima (radon) og bygningsmessige tiltak i egen leilighet

Torsdag 15. nov 2018 kl. 17:00 - 20:00
Kurset beskriver de vanligste problemområdene og hvilke tiltak som bør iverksettes. Du får tips til hvordan du kan informere beboere om riktig bruk av boligen og hva de må tenke på ved endringer i leilighetene.

Klasseromskurs – Desember

3.

DES

Innlandet: Juss i boligselskaper

Mandag 3. des 2018 kl. 17:00 - 21:00
Som styremedlem kan du komme opp i saker som må løses ved hjelp av juridiske retningslinjer. På dette kurset vil juridisk avdeling i OBOS ta for seg spørsmål knyttet til styrets juridiske plikter og rettigheter.