Kursoversikt

Vi tilbyr mange relevante kurs, både i Oslo og i regionene, for deg som er styremedlem. Se oversikt og meld deg på her.

Kurskatalog våren 2018 - Oslo

Klasseromskurs – Mai

3.

MAI

HMS - internkontroll i boligselskaper

Torsdag 3. mai 2018 kl. 17:00 - 21:00
På kurset gjennomfører vi en vernerunde i et utvalgt boligselskap i Oslo området og gir en innføring i hvordan HMS-arbeidet bør drives i boligselskaper.

15.

MAI

Forsikring

Tirsdag 15. mai 2018 kl. 17:00 - 20:00
Forsikring oppleves av mange som et komplisert område, og vi erfarer at det er en rekke spørsmål knyttet til dette. Dette kurset er for de som ønsker å oppdatere seg på forsikringsfeltet.

15.

MAI

Østfold: Styrearbeid i boligselskap

Tirsdag 15. mai 2018 kl. 17:30 - 21:00
Som styremedlem forvalter du store verdier på vegne av andre. Det å ha kunnskap om styrets plikter og rettigheter gir deg muligheten til å kunne forvalte verdiene på en bedre måte.

24.

MAI

Økonomi i boligselskaper

Torsdag 24. mai 2018 kl. 17:00 - 21:00
Kurset gir deg grunnleggende forståelse for budsjettet, regnskapet og årsoppgjøret. Dette kurset gir praktisk opplæring i budsjettering og regnskap. Deler av kurset vil bestå av gruppeoppgaver.

24.

MAI

Stavanger: Grunnkurs i styrearbeid

Torsdag 24. mai 2018 kl. 17:30 - 20:30
Som styremedlem forvalter du store verdier på vegne av andre. Det å ha kunnskap om styrets plikter og rettigheter gir deg muligheten til å kunne forvalte verdiene på en bedre måte. Målet med dette kurset er å gi deltagerne en overordnet forståelse av forvaltningsarbeid.

31.

MAI

Herborvi.no – hjemmesideløsning for boligselskap

Torsdag 31. mai 2018 kl. 17:00 - 21:00
Kurset forholder seg til løsningen Herborvi.no og er praktisk lagt opp, slik at funksjonene i verktøyet blir gjennomgått. Målet er at du skal kunne gå hjem å lage en hjemmeside etter endt kurs.

Klasseromskurs – Juni

4.

JUN

Styrearbeid i boligsameier

Mandag 4. jun 2018 kl. 17:00 - 20:00
Kurset skal gi tillitsvalgte i sameier en grunnleggende innføring i styrets oppgaver og ansvar og gjøre det enklere å fatte gode og riktige beslutninger.

5.

JUN

Fra skade oppstår til leverandør er valgt

Tirsdag 5. jun 2018 kl. 17:00 - 20:00
Hva gjør styret når en skade oppstår? Hva må man tenke på og hva kan man få hjelp til? Forsikringsavdelingen og OBOS Prosjekt AS gir deg gode råd.

6.

JUN

Nordvest: Styrearbeid i boligselskap

Onsdag 6. jun 2018 kl. 17:00 - 21:00
Som styremedlem forvalter du store verdier på vegne av andre. Det å ha kunnskap om styrets plikter og rettigheter gir deg muligheten til å kunne forvalte verdiene på en bedre måte.

7.

JUN

Trondheim: Styrearbeid i boligselskap

Torsdag 7. jun 2018 kl. 17:00 - 21:00
Som styremedlem forvalter du store verdier på vegne av andre. Det å ha kunnskap om styrets plikter og rettigheter gir deg muligheten til å kunne forvalte verdiene på en bedre måte.

12.

JUN

Stor-Bergen: Styrearbeid i boligselskap

Tirsdag 12. jun 2018 kl. 17:00 - 20:00
Kurset skal gi styremedlemmer en grunnleggende innføring i styrets oppgaver og ansvar og gjøre det enklere å fatte gode og riktige beslutninger

14.

JUN

En hverdag som styremedlem

Torsdag 14. jun 2018 kl. 17:00 - 21:00
Hvordan forholder styret seg til beboermøter, innkallinger, avtaler, behandling av fakturaer, spørsmål fra beboere og andre hverdagslige styreutfordringer? På dette kurset vil vi vise hvordan forskjellige saker håndteres ved bruk av våre systemer.