Kursoversikt

Vi tilbyr mange relevante kurs for deg som er styremedlem, både i Oslo og i regionene.

Sted i landet

August 2019

15. aug

Torsdag

Introduksjon til Styrerommet.no

Kl 16:30 - Oslo

Styrerommet.no gjør det enkelt å håndtere økonomi, gjennomføre HMS og avholde styre- og årsmøter. Vi tar en gjennomgang av innholdet. Denne ettermiddagen vil vi se på funksjonaliteten i Styrerommet.no.

22. aug

Torsdag

HMS - internkontroll i boligselskaper

Kl 17:00 - Oslo

Hvordan bør helse, miljø og sikkerhetsarbeidet drives? På kurset gjennomfører vi en vernerunde, kartlegger risiko og ansvar samt viser hvor viktig det er å ta HMS på alvor i boligselskapet.

27. aug

Tirsdag

Konflikthåndtering

Kl 17:00 - Oslo

Som tillitsvalgt kan du komme opp i situasjoner som er vanskelige å håndtere på en god måte. I slike tilfeller vil det være en fordel å ha god innsikt i hvilke lover, regler og vedtekter som gjelder.

September 2019

17. sep

Tirsdag

Styrearbeid i boligselskaper for nybegynneren

Kl 17:00 - Oslo

Hva vil det si å være styreleder eller et styremedlem? Hvordan forholder man seg til beboermøter, innkallinger, avtaler, behandling av fakturaer og spørsmål fra beboere? På dette kurset vil vi vise hvordan forskjellige saker håndteres ved bruk av våre systemer.

23. sep

Mandag

Styrearbeid i boligselskaper for den mer erfarne

Kl 17:00 - Oslo

Kurset skal gi styremedlemmer i borettslag og sameier en innføring i styrets oppgaver og ansvar og gjøre det enklere å fatte gode og riktige beslutninger.

Oktober 2019

15. okt

Tirsdag

HMS - internkontroll i boligselskaper

Kl 17:00 - Oslo

Hvordan bør helse, miljø og sikkerhetsarbeidet drives? På kurset gjennomfører vi en vernerunde, kartlegger risiko og ansvar samt viser hvor viktig det er å ta HMS på alvor i boligselskapet.

16. okt

Onsdag

Praktisk likviditetsstyring

Kl 17:00 - Oslo

Økonomi og likviditetsstyring er blant styrets viktigste arbeidsoppgaver, både med tanke på daglig drift og ved større avgjørelser der det er viktig med kostnadskontroll og aktiv økonomistyring.

22. okt

Tirsdag

Juss i boligselskaper

Kl 17:00

Vanskelig å orientere seg i jungelen av regler og bestemmelser? Juridisk avdeling i OBOS vil på dette kurset lede deltagerne gjennom ulike problemstillinger som bla. vedlikehold og mislighold.

24. okt

Torsdag

Inneklima (radon) og bygningsmessige tiltak i egen leilighet

Kl 17:00 - Oslo

Kurset beskriver de vanligste problemområdene og hvilke tiltak som bør iverksettes. Du får tips til hvordan du kan informere beboere om riktig bruk av boligen og hva de må tenke på ved endringer i leilighetene.

30. okt

Onsdag

Kommunikasjon

Kl 17:00 - Oslo

Som styremedlem kan du få behov for kompetanse om møtekultur, samarbeid, kommunikasjon og konflikthåndtering. Kom på kurs og lær mer om disse temaene!

November 2019

4. nov

Mandag

Livreddende førstehjelp

Kl 17:00 - Oslo

Hva gjør du dersom en beboer faller om? Førstehjelp er noe alle bør kunne. På et førstehjelpskurs vil du lære deg hva du skal gjøre i kritiske situasjoner. På dette kurset gir vi deg verktøyene som kan redde liv.

7. nov

Torsdag

Mislighold

Kl 17:00 - Oslo

Vi vet at oppfølging av mislighold kan være en vanskelig oppgave for styrene, og har derfor utviklet dette kurset for at styremedlemmene skal bli trygge på anvendelsen av regelverket.

11. nov

Mandag

Tilstandsvurdering og vedlikeholdsplanlegging

Kl 17:00 - Oslo

Fortløpende tilstandsvurdering og et godt planlagt vedlikehold er av stor betydning for alle i boligselskapet. På kurset ser vi nærmere på ulike vedlikeholdsområder, peker på risikomomenter og gir deg tips til hvordan styret best kan forebygge skader.