Kursoversikt

Vi tilbyr mange relevante kurs, både i Oslo og i regionene, for deg som er styremedlem. Se oversikt og meld deg på her.

Kurskatalog våren 2018 - Oslo

Klasseromskurs – Januar

23.

JAN

Stor-Bergen: Oppfriskning før generalforsamling og årsmøtet

Tirsdag 23. jan 2018 kl. 17:00 - 20:00
Hvordan var det nå igjen? Litt usikker på hva som er lov og ikke? Bli trygg på gjennomføringen av sameiermøtet/generalforsamlingen ved å delta på dette kurset i OBOS sine lokaler i Bergen.

23.

JAN

Østfold: Oppfriskning før generalforsamling og årsmøtet

Tirsdag 23. jan 2018 kl. 17:30 - 20:30
Hvordan var det nå igjen? Litt usikker på hva som er lov og ikke? Bli trygg på gjennomføringen av årsmøtet/generalforsamlingen ved å delta på dette kurset i Fredrikstad.

24.

JAN

Oppfriskning før generalforsamling og sameiermøte

Onsdag 24. jan 2018 kl. 17:00 - 21:00
Hvordan var det nå igjen? Litt usikker på hva som er lov og ikke? Bli trygg på gjennomføringen av årsmøtet/generalforsamlingen ved å delta på dette kurset.

24.

JAN

Nordvest: Temakveld om El-bil 24. januar

Onsdag 24. jan 2018 kl. 17:00 - 20:00
Temaer blir: nytt regelverk 2017-18 for sameier og borettslag angående tilgjengelig lading. Behov i dag vs. i fremtiden. Er det nok strøm til å lade biler? Kan man få tilskudd?

30.

JAN

Konflikthåndtering

Tirsdag 30. jan 2018 kl. 17:00 - 21:00
Som tillitsvalgt kan du komme opp i situasjoner som er vanskelige å håndtere på en god måte. I slike tilfeller vil det være en fordel å ha god innsikt i hvilke lover, regler og vedtekter som gjelder.

Klasseromskurs – Februar

1.

FEB

Ålesund: Juss i boligselskaper

Torsdag 1. feb 2018 kl. 17:00 - 21:00
Juridisk avdeling i OBOS vil på dette kurset, ta for seg spørsmål knyttet til styrets juridiske plikter og rettigheter. Vi baserer oss både på borettslagsloven og den nye eierseksjonslovenborettslagsloven og den nye eierseksjonsloven.

6.

FEB

Stor-Bergen: Styrelederkonferanse

Tirsdag 6. feb 2018 kl. 17:00 - 20:00
Vi inviterer til Styrelederkonferanse med tema nye Styrerommet, styreledernes time og annen nyttig informasjon fra OBOS.

6.

FEB

Juss i boligsameier / ny eierseksjonslov

Tirsdag 6. feb 2018 kl. 17:00 - 21:00
Juridisk avdeling i OBOS vil på dette kurset lede deltagerne gjennom ulike problemstillinger som reguleres av den nye eierseksjonsloven. Temaer er bla. bruksrett, vedlikeholdsplikt, mislighold, salg og utleie.

8.

FEB

Fra skade oppstår til leverandør er valgt

Torsdag 8. feb 2018 kl. 17:00 - 20:00
Hva gjør styret når en skade oppstår? Hva må man tenke på og hva kan man få hjelp til? Forsikringsavdelingen og OBOS Prosjekt AS gir deg gode råd.

8.

FEB

Stavanger: Oppfriskning før generalforsamling og...

Torsdag 8. feb 2018 kl. 17:30 - 20:30
Hvordan var det nå igjen? Litt usikker på hva som er lov og ikke? Bli trygg på gjennomføringen av årsmøtet/generalforsamlingen ved å delta på dette kurset.

12.

FEB

Nordvest: Oppfriskning før generalforsamling og årsmøte

Mandag 12. feb 2018 kl. 17:00 - 21:00
Hvordan var det nå igjen? Hvem har lov til å stemme på generalforsamling og årsmøte? Hva er møteleders rolle? Hvilket flertall kreves? Hvilke saker skal tas opp? Hvilke saker kan man ta opp?

14.

FEB

Vestfold: Oppfriskning før generalforsamling og årsmøtet

Onsdag 14. feb 2018 kl. 17:30 - 20:30
Hvordan var det nå igjen? Litt usikker på hva som er lov og ikke? Bli trygg på gjennomføringen av sameiermøtet/generalforsamlingen ved å delta på dette kurset i OBOS sine lokaler i Bergen.

15.

FEB

Bredbånd i boligselskapet

Torsdag 15. feb 2018 kl. 17:00 - 20:00
Hvordan kan dagens nett for TV og bredbånd møte beboernes behov for sikre og stabile tjenester med tilstrekkelig kapasitet. – Hvilke endringer og utfordringer medfører dette for boligselskapet og styret?

22.

FEB

Stor-Bergen: Forsikring

Torsdag 22. feb 2018 kl. 16:30 - 19:30
Forsikring oppleves av mange som et komplisert område, og vi erfarer at det er en rekke spørsmål knyttet til dette. Dette kurset er for de som ønsker å oppdatere seg på forsikringsfeltet.

22.

FEB

Vestfold: Temakveld om El-bil

Torsdag 22. feb 2018 kl. 17:30 - 20:30
Temaer blir: nytt regelverk 2017-18 for sameier og borettslag angående tilgjengelig lading. Behov i dag vs. i fremtiden. Er det nok strøm til å lade biler? Kan man få tilskudd?

27.

FEB

Utemiljø

Tirsdag 27. feb 2018 kl. 17:00 - 20:00
Med dette kurset ønsker vi å sette fokus på utemiljøet i boligselskapet. Uteområder og grøntanlegg har en viktig funksjon som sosiale møtesteder, og som trygge og trivelige steder for beboere og brukere i alle aldre.

28.

FEB

Generelt førstehjelpskurs

Onsdag 28. feb 2018 kl. 17:00 - 19:00
Hva gjør du dersom en beboer plutselig faller om i trappeoppgangen, eller et barn setter fast en matbit i halsen på sommerfesten? Er du trygg på at du kan hjelpe på best mulig måte?

Klasseromskurs – Mars

7.

MAR

Rehabilitering og finansiering

Onsdag 7. mar 2018 kl. 17:00 - 20:00
Godt forarbeid er en forutsetning for vellykket gjennomføring av rehabiliteringsprosjekter. På kurset får du en innføring i hvilke vurderinger som bør gjøres, når du bør tenkte på finansiering og hvordan prosjektet påvirker felleskostnadene.

8.

MAR

Herborvi.no - hjemmesideløsning for boligselskap

Torsdag 8. mar 2018 kl. 17:00 - 21:00
Kurset forholder seg til løsningen Herborvi.no og er praktisk lagt opp, slik at funksjonene i verktøyet blir gjennomgått. Målet er at du skal kunne gå hjem å lage en hjemmeside etter endt kurs.

13.

MAR

Grunnleggende Excel

13. mar 2018 kl. 17:00 - 15. mar 2018 kl. 20:00
Excel er et nyttig verktøy når budsjett og regnskap skal settes opp. Lær hvordan du kan få mest mulig ut av programmet. Kurset er grunnleggende og går over to dager, 13. og 15. mars.

14.

MAR

HMS - internkontroll i boligselskaper

Onsdag 14. mar 2018 kl. 17:00 - 21:00
Hvordan bør helse, miljø og sikkerhetsarbeidet drives? På kurset gjennomfører vi en vernerunde, kartlegger risiko og ansvar samt viser hvor viktig det er å ta HMS på alvor i boligselskapet.

21.

MAR

HMSmodulen på Styrerommet.net

Onsdag 21. mar 2018 kl. 17:00 - 20:00
HMSmodulen er en elektonisk HMS løsning utviklet av OBOS. På kurset lærer du hvordan HMSmodulen kan brukes som et praktisk verktøy til hjelp i organiseringen av HMS-arbeidet.

21.

MAR

Energi- og miljøtiltak i boligselskaper

Onsdag 21. mar 2018 kl. 17:00 - 20:30
Norske husholdninger står for en femdel av energibruken i Norge. Husholdningene utgjør et stort potensial med hensyn til å redusere den totale energibruken her til lands. Hvordan kan vi starte?

Klasseromskurs – April

10.

APR

Reklamasjoner

Tirsdag 10. apr 2018 kl. 17:00 - 21:00
Styret bestiller en rekke større og mindre bygningsmessige arbeider og tjenester på vegne av boligselskapet. Hvilke regler gjelder hvis noe går galt, eller ikke blir levert som forventet?

17.

APR

Østfold: HMS-internkontroll i boligselskaper

Tirsdag 17. apr 2018 kl. 17:00 - 21:00
På kurset gjennomfører vi en vernerunde i et utvalgt boligselskap i Fredrikstad-området og gir en innføring i hvordan HMS-arbeidet bør drives i boligselskaper.

19.

APR

Livreddende førstehjelp

Torsdag 19. apr 2018 kl. 17:00 - 20:00
Hva gjør du dersom en beboer faller om? På dette kurset gir vi deg verktøyene som kan redde liv. Lære «kjeden som redder liv», med hovedvekt på praktiske øvelser (ferdigheter) innen hjerte- og lungeredning og bruk av hjertestarter.

25.

APR

Juss i boligselskaper

Onsdag 25. apr 2018 kl. 17:00 - 21:00
Juridisk avdeling i OBOS tar for seg spørsmål knyttet til styrets juridiske plikter og rettigheter. Temaer som bla. vedlikehold, husordensregler, mislighold vil bli gjennomgått.

Klasseromskurs – Mai

3.

MAI

HMS - internkontroll i boligselskaper

Torsdag 3. mai 2018 kl. 17:00 - 21:00
På kurset gjennomfører vi en vernerunde i et utvalgt boligselskap i Oslo området og gir en innføring i hvordan HMS-arbeidet bør drives i boligselskaper.

8.

MAI

HMSmodulen på Styrerommet.net

Tirsdag 8. mai 2018 kl. 17:00 - 20:00
HMSmodulen er en elektonisk HMS løsning utviklet av OBOS. På kurset lærer du hvordan HMSmodulen kan brukes som et praktisk verktøy til hjelp i organiseringen av HMS-arbeidet.

15.

MAI

Forsikring

Tirsdag 15. mai 2018 kl. 17:00 - 20:00
Forsikring oppleves av mange som et komplisert område, og vi erfarer at det er en rekke spørsmål knyttet til dette. Dette kurset er for de som ønsker å oppdatere seg på forsikringsfeltet.

15.

MAI

Østfold: Styrearbeid i boligselskap

Tirsdag 15. mai 2018 kl. 17:30 - 21:00
Som styremedlem forvalter du store verdier på vegne av andre. Det å ha kunnskap om styrets plikter og rettigheter gir deg muligheten til å kunne forvalte verdiene på en bedre måte.

24.

MAI

Økonomi i boligselskaper

Torsdag 24. mai 2018 kl. 17:00 - 21:00
Kurset gir deg grunnleggende forståelse for budsjettet, regnskapet og årsoppgjøret. Dette kurset gir praktisk opplæring i budsjettering og regnskap. Deler av kurset vil bestå av gruppeoppgaver.

31.

MAI

Herborvi.no – hjemmesideløsning for boligselskap

Torsdag 31. mai 2018 kl. 17:00 - 21:00
Kurset forholder seg til løsningen Herborvi.no og er praktisk lagt opp, slik at funksjonene i verktøyet blir gjennomgått. Målet er at du skal kunne gå hjem å lage en hjemmeside etter endt kurs.

Klasseromskurs – Juni

4.

JUN

Styrearbeid i boligsameier

Mandag 4. jun 2018 kl. 17:00 - 20:00
Kurset skal gi tillitsvalgte i sameier en grunnleggende innføring i styrets oppgaver og ansvar og gjøre det enklere å fatte gode og riktige beslutninger.

6.

JUN

Nordvest: Styrearbeid i boligselskap

Onsdag 6. jun 2018 kl. 17:00 - 21:00
Som styremedlem forvalter du store verdier på vegne av andre. Det å ha kunnskap om styrets plikter og rettigheter gir deg muligheten til å kunne forvalte verdiene på en bedre måte.

12.

JUN

Stor-Bergen: Styrearbeid i boligselskaper

Tirsdag 12. jun 2018 kl. 17:00 - 20:00
Kurset skal gi styremedlemmer en grunnleggende innføring i styrets oppgaver og ansvar og gjøre det enklere å fatte gode og riktige beslutninger

14.

JUN

En hverdag som styremedlem

Torsdag 14. jun 2018 kl. 17:00 - 21:00
Hvordan forholder styret seg til beboermøter, innkallinger, avtaler, behandling av fakturaer, spørsmål fra beboere og andre hverdagslige styreutfordringer? På dette kurset vil vi vise hvordan forskjellige saker håndteres ved bruk av våre systemer.