Hopp til innholdet
Medlem

Inneklima (radon) og bygningsmessige tiltak i egen leilighet

Byggene våre blir tettere og bruken av boligene har endret seg opp gjennom tiden. Dette medfører at inneklimaet kan ha blitt dårligere, noe som igjen medfører økt risiko for astma- og allergiplager.

Meld deg på her!
  • Tid

    Torsdag 24. oktober kl. 17.00 - 20.00

  • Sted

    OBOS, Hammersborg Torg 1, Oslo

  • Pris

    Kr 1 450 per deltager. Enkel servering er inkludert.

Forhold som kan påvirke innemiljøet negativt:

Radon, luftforurensinger, muggsopp, avgassing fra materialer, relativ luftfuktighet, lufttemperatur m.m.  
 
Det er en kjensgjerning at det er en økt risiko for utvikling av kreft ved eksponering av radongass. Hvor stor er risikoen og hvilket ansvar har styret for å foreta en risikovurdering, og iverksette nødvendige tiltak relatert til radon, eller andre forhold som kan ha negative helseeffekter for beboere?
 
Kurset beskriver de vanligste problemområdene og hvilke tiltak som bør iverksettes. Du får også tips til hvordan du kan informere beboere om riktig bruk av boligen og hva de må tenke på ved endringer i leilighetene.
 
Kurset gir også tips til hvordan styret bør forholde seg når noen ønsker å flytte kjøkken eller gjennomføre andre bygningsmessige tiltak i leiligheten som kan påvirke nabo eller fellesskapet (nye rørføringer, bytte sluk, ventilasjonstiltak m. m)
 
Foreleser: Geir Iver Tvedt, Innemiljø- og ventilasjonsrådgiver fra OBOS Prosjekt AS.
 
Påmeldingsfrist: Tirsdag 22. oktober.
Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp. Gjelder også ved sykdom
 
Målgruppe: Alle styreledere og styremedlemmer i boligselskaper.

Lyst til å se flere kurs?

Gå til kursoversikt