Hopp til innholdet
Dame som står ved et bord og snakker med fire personer.

Konflikthåndtering

Som tillitsvalgt kan du komme opp i situasjoner som er vanskelige å håndtere på en god måte. I slike tilfeller vil det være en fordel å ha god innsikt i hvilke lover, regler og vedtekter som gjelder.

Meld deg på her!
 • Tid

  Onsdag 27. februar kl. 17.00-21.00

 • Sted

  OBOS Nordvest, Ystenesgata 6B, 6003 Ålesund

 • Pris

  Kr 1 700 per deltager. Enkel servering er inkludert.

Som tillitsvalgt kan du komme opp i situasjoner som er vanskelige å håndtere på en god måte. I slike tilfeller vil det være en fordel å ha god innsikt i hvilke lover, regler og vedtekter som gjelder. 

På dette kurset vil vi å gi deg litt juridisk førstehjelp dersom konflikten ikke lar seg løse på annen måte. Vi vil også komme med alternativer til rettergang i de tilfellene hvor forholdene ligger til rette for det. 

Følgende områder vil bli behandlet:

 • Styrets formelle ansvar.
 • Hvilke saksbehandlingsrutiner bør styret følge?
 • Hvilke virkemidler står til styrets disposisjon?
 • Hvilke maktmidler står til styrets disposisjon dersom konflikten ikke lar seg løse på annet vis?
 • Praktiske oppgaver

Foreleser: Anna Margrethe Møkkelgjerd, advokat i Advokatene i OBOS.

Påmeldingsfrist: Mandag 25. februar.
Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp. Gjelder også ved sykdom.

Målgruppe: Alle styreledere og styremedlemmer i boligselskaper.

Lyst til å se flere kurs?

Gå til kursoversikt