Hopp til innholdet

Mislighold

Vi vet at oppfølging av mislighold kan være en vanskelig oppgave for styrene, og har derfor utviklet dette kurset for at styremedlemmene skal bli trygge på anvendelsen av regelverket.

Meld deg på her!
  • Tid

    Torsdag 7. november kl. 17.00-20.00

  • Sted

    OBOS, Hammersborg Torg 1, Oslo

  • Pris

    Kr 1 600 per deltager. Enkel servering er inkludert.

Både borettslagsloven og lov om eierseksjoner har bestemmelser som omhandler eiernes mislighold av sine forpliktelser. Kurset vil belyse reglene med fokus på hvordan styret skal håndtere mislighold.

Eksempler på mislighold er ulovlig dyrehold, husbråk, økonomisk mislighold eller mangelfullt vedlikehold.

Med utgangspunkt i lovverket blir følgende gjennomgått:

• Eiernes plikter
• Hvordan avklare om det foreligger mislighold
• Håndtering av mislighold

Kursholder: Ivar Takle, advokat i Advokatene i OBOS.
 
Påmeldingsfrist: Tirsdag 5. november.
Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp. Gjelder også ved sykdom. 

Målgruppe:
 Alle styreledere og styremedlemmer i boligselskaper.

Lyst til å se flere kurs?

Gå til kursoversikt