Hopp til innholdet

Oppfriskning før generalforsamling og årsmøte - Østfold

Hvordan var det nå igjen? Litt usikker på hva som er lov og ikke? Bli trygg på gjennomføringen av årsmøtet/generalforsamlingen ved å delta på dette kurset.

Meld deg på her!
  • Tid

    Tirsdag 22. januar kl. 17.30 - 20.30

  • Sted

    OBOS, Storgata 5, 1607 Fredrikstad

  • Pris

    Kr 1 450 per deltager. Enkel servering er inkludert

Hvordan var det nå igjen? Hvem har lov til å stemme på generalforsamling og årsmøte? Hva er møteleders rolle? Hvilket flertall kreves? Hvilke saker skal tas opp? Hvilke saker kan man ta opp?
 
Generalforsamlingen/årsmøtet er boligselskapets øverste beslutningsorgan. Det er her styret skal legge frem hva som er gjort det siste året og eventuelt presentere planer for neste år. En profesjonell og god gjennomføring av generalforsamlingen/årsmøtet gjør boligeierne trygge på at styret utfører sitt mandat til fellesskapets beste.
 
Grunnlaget for en god gjennomføring av generalforsamlingen/årsmøtet ligger i forberedelsene. Jo tidligere styret kommer i gang med forberedelse av styrets beretning og forslag til saker som skal behandles, desto lettere blir gjennomføringen av selve møtet.
 
På generalforsamlingen/årsmøtet har beboerne anledning til å komme med spørsmål. Deltar du på kurset, blir du bedre rustet til å gjennomføre årets generalforsamling/årsmøte på en god måte.
 

Følgende temaer vil bli behandlet og diskutert:

* Lovkrav.
* Saksforberedelse og styrebehandling.
* Møteledelse og gjennomføring.
* Fremleggelse av regnskap og styrets beretning.
* Protokollføring.
 
Foreleser: Wiggo Krogstad, forvaltningssjef OBOS Østfold.

Målgruppe: Nye og mer erfarne medlemmer som ønsker å friske opp sine kunnskaper.
 
Påmeldingsfrist: Fredag 18. januar.
Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp. Gjelder også ved sykdom.

Lyst til å se flere kurs?

Gå til kursoversikt