OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk
Hopp til innholdet

For styret

Er du styreleder eller styremedlem i et boligselskap som har tatt i bruk OBOS-nøkkel? Her finner du brukerveiledninger og en stegvis gjennomgang av løsningen som hjelper deg i gang.

Følg disse stegene for å komme i gang med OBOS Nøkkel

1
2
3
4

Styre får tilgang

Bekreft adresse og beboerinformasjon

Informer om OBOS Nøkkel

Be oss om å sende nøkler

Dataimportverktøyet – funksjoner og bruk

Kontrollsenteret - funksjoner og bruk

Informering av beboere om OBOS Nøkkel-prosjektet

Utstedelse av digitale nøkler til beboere

Spørsmål og svar