Hopp til innholdet

Bort med oljen

Bruker du fortsatt fossil olje til oppvarming? Da begynner det å haste med å finne alternativer.

Bildet viser to styremedlemmer i et borettslag som har gått fra oljefyring til bergvarme.
Styremedlem Hannes Abild (t.v.) og styreleder Torbjørn Hagerup Nagelhus er fornøyde med hvordan oppvarmet væske fra brønnene pumpes inn og ut til bergvarmepumpen.

Hele Norge skal over fra fossil oljefyring til mer miljøvennlige alternativer innen 2020. Bare i Oslo er det anslått at det fortsatt er 7500 oljefyringsanlegg, og det kommer til å bli kamp om å få tak i fagfolk som kan utføre jobben. I tillegg stopper muligheten til å få økonomisk støtte fra 2020.

– Det var ingen tvil om hva vi måtte gjøre. Det eneste som ga mening etter å ha sett på regnestykket var å skifte ut oljefyring med bergvarme, sier styreleder i Jacob Aalls gate 17, Torbjørn Hagerup Nagelhus.

Halvannet år igjen

Fra 2020 vil all bruk av fossil olje til oppvarming være forbudt å bruke. Bare i Oslo slippes det ut 120.000 tonn CO2 i året, som tilsvarer 11 prosent av klimagassutslippene i hovedstaten. For å nå målet om totalt forbud i Oslo, må 13 oljefyringsanlegg bli byttet ut hver dag frem til 2020. Dette ser Oslo kommune på som bekymringsverdig. Fra støtteordningen for utfasingen av fossilt oljefyring startet i 2007, har Oslo gitt tilskudd til 1744 utskiftninger, men det eksisterer fremdeles 7500 aktive anlegg.

– Siden det fortsatt er så mange aktive oljefyranlegg igjen, er vi redde for at det vil bli for stor pågang mot slutten av fristen og mangel på fagfolk. Støtteordningene vil ikke lenger være tilgjengelige etter 2020, og fossil fyringsolje vil heller ikke være mulig å få kjøpt, forteller klimadirektør Heidi Sørensen i Oslo kommune.

Styreleder i Jacob Aalls gate 17 forteller at utskiftningen fra oljefyring til bergvarme for dem var en prosess på over ett år.

– Dette kan ta tid for dem som velger å investere i større utskiftningsprosjekter. Med kun halvannet år igjen til forbudet trer i kraft, vil det haste for mange med å starte denne prosessen allerede nå, sier Sørensen.

Asfalt ble skiftet ut med en grønn bakgård da de likevel måtte grave opp for å installere bergvarme.

Positive virkninger

Utskifting av oljefyringen kan også kombineres med andre, smarte tiltak. Bygården på Majorstuen valgte å utnytte situasjonen.

– Før var det nesten bare asfalt i bakgården. Siden vi likevel måtte grave opp bakgården når vi skulle installere bergvarmen, valgte vi å lage en helt ny bakgård. Vi er veldig fornøyde med resultatet – både bergvarmen og den nye bakgården, sier Nagelhus.

(Tekst: Vilde Caroline Gundersen
Foto: Henrik Sørlie)

Støtteordninger:

  • OBOS ønsker å gi støtte til grønne tiltak, også rettet mot oljefyringsforbudet. Gjennom OBOS Oljefri har OBOS satt av 30 millioner kroner over tre år (10 millioner i året) for å støtte tiltak knyttet til å skifte fra fossil til fornybar energikilde. Tilskuddet er beregnet ut fra antall leiligheter. Det betyr at de største boligselskapene kan få 300 000 kroner i støtte.
  • Oslo kommune gir støtte til borettslag eller sameie. Støtten beregnes ut ifra energibehovet i bygget, og inntil 50 prosent av de godkjente kostnadene som tiltaket medfører. Støtteordningen avsluttes 1. desember 2018. Søknader levert etter fristen vil ikke bli innvilget. Les mer hos oslo.kommune.no(Lenke ut)
  • ENOVA tilbyr private husholdninger nasjonalt støtte inntil 50.000 kr ved utskiftning av oljefyr og oljetank til varmeløsninger ENOVA gir støtte til. Denne støtten vil halveres i 2019, og avvikles når forbudet trer i kraft i 2020. Les mer om hva du kan få støtte til hos enova.no(Lenke ut)