Hopp til innholdet

Styrtregn = forsikring?

Skader fra styrtregn har økt med 800% siden 1990-tallet. Alt tyder på at økningen vil fortsette. Hva bør styret gjøre med dette? Her er noen tips fra oss.

Den 4. september rapporterte NRK at skader fra styrtregn har økt med 800 % siden 1990-tallet[1]. Meteorologisk institutt melder om at deres klimaprojeksjoner viser at vi må forvente mer nedbør i fremtiden. Det blir flere og kraftigere episoder med styrtregn i årene som kommer[2].

Her er noen tips fra oss når det gjelder skader generelt og skader etter styrtregn spesielt:

 1. Vurder om forsikringen i det hele tatt bør involveres.

  I mange saker trekker vannet seg tilbake og etterlater seg små eller ingen følgeskader. Da er det ikke nødvendig å melde saken til forsikringsselskapet. I henhold til forsikringsavtaleloven skal skader meldes innen et år etter at skaden oppsto. En kan derfor vente å se om det blir noe skade eller om den tørker opp av seg selv.
 2. Sørg for at dreneringen rundt byggene fungerer som den skal.

  Forsikringen dekker mye av skadene når vann trenger inn i kjellere grunnet styrtregn. Utbedring av drenering er imidlertid noe som regnes som nødvendig vedlikehold og må besørges av boligselskapet.
 3. Still krav til kommunen om at de gjør tiltak for å bedre det kommunale nettet

  Mange skader skyldes at det kommunale nettet ikke klarer å ta unna vannmengdene. Vann som skulle vært ledet vekk har istedenfor funnet veien inn i kjellere. Gå sammen med omkringliggende boligselskaper for å få kommunen til å gjøre tiltak slik at ledningsnettet blir utbedret.
 4. Når en skade er meldt blir det tildelt en prosjektleder hos forsikringsselskapet.

  Prosjektlederen gjennomfører befaring og koordinerer utbedringsarbeidet. Har du spørsmål som gjelder utbedringen, ta kontakt med prosjektleder direkte. Sørg derfor for å ta vare på prosjektlederens kontaktinformasjon.
  Berørte beboere kan også kontakte prosjektlederen direkte, del kontaktopplysningene.
 5. Bygningsforsikringen til boligselskapene dekker skade på konstruksjonen.

  Har det blitt skade på innbo, for eksempel i boden, må dette meldes til beboers innboforsikring

[1] https://www.nrk.no/ostfold/skader-fra-styrtregn-har-okt-med-800-prosent-siden-1990-tallet-1.14689402

 [2] https://www.met.no/nyhetsarkiv/vi-venter-hyppigere-og-kraftigere-styrtregn-om-sommeren

 

Synes du dette var interessant?

Se flere nyheter her